Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Uuendatud
2 August 2016
Avaldatud
27 Juuli 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  98
  Viitenumber: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Katalooginumber: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF16101
  Catalogue info

  Jätkusuutlikud töökohad kogu elu jooksul: riikide poliitika ja strateegiad

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopa riikide ees on rahvastiku vananemise ja tööjõu vähenemise, ebakindlamate töösuhte vormide ning sageli majanduskriisijärgse töökohtade vähenemise probleemid. Selle tagajärjel on muutunud Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides väga tähtsaks poliitikaküsimuseks see, kuidas tagada, et inimesed osaleksid tööturul ka eakatena. Neid probleeme võib lahendada nii, et keskmes on jätkusuutlikkus. Jätkusuutlikud töökohad tähendavad, et inimeste elu- ja töötingimused on sellised, mis toetavad nende tööle asumist ja töötamist pika tööelu jooksul. Uuringus analüüsitakse Euroopa Liidu 10 liikmesriigi riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad saavutada jätkusuutlikke töökohti. Uuringus analüüsitakse, kuidas neid poliitikameetmeid rakendatakse, kas need on lõimitud ühtsesse raamistikku ning kas need täiendavad üksteist või on üksteisega vastuolus.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar