Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Uuendatud
29 Oktoober 2019
Avaldatud
17 November 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  162
  Viitenumber: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Katalooginumber: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF16341
  Catalogue info

  Kuues Euroopa töötingimuste uuring – ülevaatearuanne

  Autor(id): 
  Eurofound

  Kuues Euroopa töötingimuste uuring tugineb eelmise viie uuringu kogemustele, et anda riikide, ametialade, sektorite ja vanuserühmade lõikes mitmekülgne ülevaade töötamisest Euroopas. ELi tööhõivepoliitika prioriteedid on suunatud tööhõive taseme tõstmisele, tööelu pikendamisele, naiste osaluse suurendamisele, tootlikkuse ja innovatsiooni arendamisele ning digitaalvaldkonnaga seotud probleemide lahendamisele. Peale välise tööturu muutuste sõltub nimetatud poliitika edukus ka heade töötingimuste ja tööelu kvaliteedi arendamisest. Euroopa töötingimuste uuringu tulemused juhivad tähelepanu mitmekesistele ja ulatuslikele meetmetele, mida poliitikakujundajad saavad välja töötada praegu Euroopa ees seisvate probleemide lahendamiseks. Analüüsis kasutatakse tulemuste uurimiseks seitset tööelu kvaliteedi indeksit – füüsiline keskkond, töö intensiivsus, tööaja kvaliteet, sotsiaalne keskkond, oskused ja valikuvabadus ning väljavaated ja sissetulekud – ja liigitatakse töötajad viie tüüpilise tööelu kvaliteedi profiili alla. Tuginedes 43 850 töötaja vahetule küsitlemisele 35s Euroopa riigis, püütakse kuuenda Euroopa töötingimuste uuringuga anda ülevaade tänapäeva Euroopas töötamise mitmekülgsetest mõõtmetest.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Oktoober 2019
   Autor(id)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Viitenumber
   WPEF19059
  • Combining data from different surveys in analysis: Compatibility of the 2013 European Company Survey and the 2015 European Working Conditions Survey
   Working paper
   15 Detsember 2017
   Autor(id)
   Viitenumber
   WPEF17036

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar