Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Avaldatud
28 November 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF17231
  Catalogue info

  Hooldekodud Euroopa eakatele: avaliku sektori, tulunduslikud ja mittetulunduslikud teenuseosutajad

  Autor(id): 
  Eurofound

  Käesolevas aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas on avalikus ja erasektoris eakate hooldekodu (nii tulundusliku kui ka mittetulundusliku) teenuse osutamine viimase aastakümne jooksul muutunud. Kuigi hooldekodude suurus ja omandisuhe on märkimisväärselt muutunud, puuduvad kogu ELi hõlmavad, omandisuhte ja/või teenuseosutaja majandusliku eesmärgi alusel eristatud ühtlustatud andmed. Aruandesse on koondatud saadaolevad andmed ning selles esitatakse ka uuringutest, hinnangutest ja küsitlustest pärinev teave, mis käsitleb erinevusi avaliku ja erasektori eakate hooldekodudes osutatavate teenuste juurdepääsetavuses, kvaliteedis ja tõhususes. Teave koguti peamiselt erialaste materjalide läbivaatamisel ning Eurofoundi Euroopa korrespondentide võrgustiku kaudu, mis pakkus riiklikelt statistikaametitelt ja uuringutest saadud teavet.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar