Estimating labour market slack in the European Union

Report
Avaldatud
18 Juuli 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  56
  Viitenumber: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Katalooginumber: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF17111
  Catalogue info

  Euroopa Liidu tööjõupakkumise ja -nõudluse vahe hindamine

  Autor(id): 
  Eurofound

  Tööjõupakkumise ja -nõudluse vahe (tööjõu lõtk) on töötajate soovitava töömahu ja tegelikult kättesaadava töömahu vahe. Tööjõu lõtku kõige tähtsam näitaja on tööpuuduse tase, kuid keskendumine ainult sellele ei võimalda arvestada nelja viiendikku mittetöötavast elanikkonnast, kes on pigem mitteaktiivsed kui töötud. Sellest rühmast on paljud mingil viisil tööturuga seotud – nad soovivad töötada, otsivad tööd või on töötamiseks valmis. Lisaks sellele soovivad paljud osaajaga töötajad töötada rohkem. Aruande eesmärk on töötada välja tööjõu lõtku üksikasjalikum hindamismeetod Euroopa Liidu tööjõu-uuringu andmete põhjal, mis võimaldavad tuvastada ja mõõta, kui palju on mittevabatahtliku osalise tööajaga töötajaid ja mitteaktiivseid inimesi, kes on mingil määral seotud tööturuga. Autorite arvutuste järgi kuulusid 2015. aastal laiemasse tööjõu lõtku kategooriasse ligikaudu 50 miljonit inimest ja tööjõu lõtk on majanduse elavnemisele reageerinud aeglasemalt kui tööpuudus.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar