Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Uuendatud
23 Jaanuar 2018
Avaldatud
23 Jaanuar 2018
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info

  European Quality of Life Survey 2016

  Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  Euroopa elukvaliteedi uuring 2016

  Authors: 
  Eurofound

  Neljandas Euroopa elukvaliteedi uuringus küsitleti 2016. aasta viimases kvartalis ligikaudu 37 000 inimest 33 Euroopa riigis (28 ELi liikmesriigis ja 5 kandidaatriigis). Käesolevas ülevaatearuandes on esitatud tähelepanekud ELi liikmesriikide kohta. Aruandes on kasutatud eelmistest uuringutest ja ka muudest teadusuuringutest pärit teavet, mis kajastab elukvaliteedi suundumusi Euroopa ühiskondade muutuvas sotsiaalses ja majanduslikus kontekstis. Kümme aastat pärast ülemaailmset majanduskriisi uuritakse inimeste üldist heaolu ja elukvaliteeti, samuti ühiskonna ja avalike teenuste kvaliteeti. Tulemused näitavad endiselt riikidevahelisi erinevusi mitmes aspektis, kuid need erinevused on nüansirikkamad. Kuigi igas liikmesriigis on heaolu teatud aspektid paranenud, iseloomustab mõningaid ühiskondi ebasoodsate aspektide kuhjumine ning kõigis riikides püsib märkimisväärne sotsiaalne ebavõrdsus. 

   

   

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar