Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Avaldatud
13 Märts 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  70
  Viitenumber: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Katalooginumber: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF16631
  Catalogue info

  Sissetulekute ebavõrdsus ja tööhõivemustrid Euroopas enne ja pärast suurt majanduslangust

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruandes käsitletakse akadeemilistes ja poliitikaaruteludes väljendatud järjest suuremat muret sissetulekute ebavõrdsuse üle ning esitatakse laiaulatuslik uuring sissetulekute ebavõrdsuse kohta enne ja pärast suurt majanduslangust, mis algas ajavahemikus 2008–2009 (2004.–2013. aasta sissetulekute andmed).  Aruande kaks eesmärki on käsitleda teemat kogu ELi seisukohast ning anda ajakohastatud pilt eri sissetulekuallikatega seotud ning enamikus liikmesriikides esinevast ebavõrdsusest. Tulemused näitavad, et sissetulekute ebavõrdsus vähenes märkimisväärselt kogu Euroopa Liidus enne 2008. aastat, mis oli tingitud Euroopa riikide vahelisest tugevast sissetulekute ühtlustumisprotsessist, kuid suur majanduslangus katkestas selle suundumuse ning ebavõrdsus kasvas nii ELis tervikuna kui ka enamikus riikides. Kui varasemates uuringutes rõhutati, et paljudes Euroopa riikides levinud leibkondade netosissetuleku ebavõrdsuse pikaajalist suundumust põhjustab palgaerinevuste laienev lõhe, leitakse käesolevas aruandes, et viimaste aastate ebavõrdsuse puhangute põhipõhjus on töötus ja sellega seonduv töötulu vähenemine. Reaalsissetulek on vähenenud ning keskklass on kahanenud alates kriisi puhkemisest enamikus Euroopa riikides. Samuti uuritakse aruandes pere sissetulekute ühendamise rolli ebavõrdsuse vähendamisel ning Euroopa heaolupoliitika mõju, mis pehmendab majandusliku ebastabiilsuse mõju sissetulekute jaotumisele.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar