Social mobility in the EU

Report
Avaldatud
19 Aprill 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Vormingud

 • Full report

  Number of Pages: 
  90
  Reference No: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sotsiaalne liikuvus ELis

  Authors: 
  Eurofound

  ELi kodanikele valmistab üha enam muret see, et tänapäeva noortel on vähem ühiskonnas ülespoole liikumise võimalusi kui nende vanemate põlvkonnal. Aruandes selgitatakse välja põlvkondadevahelise sotsiaalse liikuvuse trendid ELi riikides. Kõigepealt vaadeldakse absoluutset sotsiaalset liikuvust ehk seda, kuidas ühiskonnad on muutunud struktuuriliste ja ametialaste muutuste ning ühiskondliku progressi tõttu. Seejärel käsitletakse suhtelist sotsiaalset liikuvust (nn sotsiaalset voolavust) ehk üksikisikute võimalusi liikuda eri ametirühmade vahel. Sotsiaalse liikuvuse hiljutist arengut uuritakse Euroopa sotsiaaluuringu andmete ja Eurofoundi ELi liikmesriikides tegutsevate Euroopa korrespondentide võrgustikult saadud teabe põhjal. Aruandes analüüsitakse ka käimasolevat poliitilist arutelu, uurides, kui nähtav on sotsiaalne liikuvus eri liikmesriikide poliitikakavades ning kuidas seda teemat on piiritletud ja arutatud. Aruandes käsitletakse ka võrdsete võimaluste takistusi ja nende edendamise meetmeid. Samuti keskendutakse viimase aastakümne arengusuundumustele, mis aitaksid soodustada sotsiaalset liikuvust lapsepõlves ja alushariduses, põhi-, kesk- ja kolmanda taseme hariduses ning tööturul.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar