Working conditions of workers of different ages

Report
Avaldatud
21 Detsember 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  80
  Viitenumber: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Katalooginumber: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF17471
  Catalogue info

  Eri vanuses töötajate töötingimused

  Autor(id): 
  Eurofound

  Demograafilised muutused muudavad tööelu kogu ELis. Vananeva elanikkonna sotsiaalsete vajaduste eest hoolitsevate töötajate vähenevale hulgale avalduv surve toob kaasa vanemate töötajate tööhõive määra suurenemise ja tööelu pikenemise. Poliitilised reformid keskenduvad üldiselt seadusjärgse pensioniea tõstmisele ja eakatele töötajatele rahaliste stiimulite pakkumisele, et nad jääksid tööle pärast pensioniea saabumist. Siiski mõjutavad ka muud tegurid (sh tervishoid ja heaolu, töö ja eraelu tasakaal, karjäärivõimalused ja töökohakindlus ning töötingimused, nagu autonoomia, tööajad ja psühhosotsiaalsed aspektid töökohas) töötajate otsust kõrge eani edasi töötada. Aruandes analüüsitakse neid tegureid 28 ELi liikmesriigi lõikes põhjalikumalt, kasutades hiljutise Euroopa töötingimuste uuringu (EWCS 2015) andmeid, eeskätt Eurofoundi mõiste „jätkusuutlik töö kogu elu jooksul“ kontekstis.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar