Working time patterns for sustainable work

Report
Avaldatud
18 September 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  86
  Viitenumber: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Katalooginumber: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF17201
  Catalogue info

  Kestlikku tööd tagav tööaja korraldus

  Autor(id): 
  Eurofound

  Tööaeg on teema, mida ikka ja jälle uuritakse, sest töö iseloom ja sisu, töötingimused ning tööturg muutuvad pidevalt. Aruandes on ülevaade tööaja pikkuse ja korralduse viimastest arengusuundadest Euroopa Liidus, tuues esile kõige olulisemad suundumused ja liikmesriikide erinevused. Kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu (2015) andmete süvaanalüüsi põhjal käsitletakse aruandes tööaja korralduse, töö- ja eraelu tasakaalu ja tööaja eelistuste ning töötajate tervise ja heaolu seoseid, lähtudes soolisest ja kõigi vanuserühmade perspektiivist. Aruandes uuritakse, mil määral on töötingimused ja tööaja korraldus Euroopa Liidu liikmesriikides pikaajaliselt kestlikud.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar