Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Uuendatud
3 Detsember 2018
Avaldatud
30 November 2018
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  72
  Viitenumber: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Katalooginumber: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF180641
  Catalogue info

  Äraelamist võimaldava töötasu mõiste ja praktika

  Autor(id): 
  Eurofound

  Äraelamist võimaldav töötasu on määratletud kui sissetulek, mis võimaldab töötajale elementaarset, kuid sotsiaalselt vastuvõetavat elatustaset. Viimastel aastakümnetel on mõnes peamiselt inglise keelt kõnelevas riigis, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Iirimaal, korraldatud äraelamist võimaldava töötasu kampaaniaid. Nende algatuste eesmärk on juhtida tähelepanu paljude töötavate leibkondade sissetuleku ebapiisavusele, sest nad sõltuvad olemasolevatest seadusjärgsetest miinimumpalgamääradest. Algatused näevad ette palgaarvutusmeetodi, mis võimaldaks palgatöötajatele ja nende ülalpeetavatele inimväärset elu kooskõlas 2017. aastal vastuvõetud Euroopa sotsiaalõiguste samba raames kehtestatud õiglase töötasu sätetega. Käesoleva aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele äraelamist võimaldava töötasu mõistet selgitav praktiline juhend.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar