Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Uuendatud
09 Jaanuar 2019
Avaldatud
21 Detsember 2018
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Euroopa töösuhete erinevuste mõõtmine: kvantitatiivne analüüs

  Authors: 
  Eurofound

  Varasem Eurofoundi uuringus on määratud neli töösuhete põhimõõdet: tööalane demokraatia, tööstuse konkurentsivõime, sotsiaalne õiglus ning töö ja tööhõive kvaliteet. Selles aruandes püütakse koostada näitajate kogum, millega mõõta riikide töösuhete tulemuslikkust nende nelja mõõtme osas ning töötada välja töösuhete süsteemide tüpoloogia, mis võimaldaks riikidevahelist trendianalüüsi. Aruanne keskendub eelkõige tööalasele demokraatiale, mida käsitatakse selles kontekstis töösuhete põhimõõtmena ning töö ja tööhõive juhtimise soovituima mudelina.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar