Quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Avaldatud
12 November 2018
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of diRead more

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF180351
  Catalogue info

  Sotsiaalne sidusus ja heaolu Euroopas

  Autor(id): 
  Eurofound

  Viimastel aastatel on sageli väidetud, et sotsiaalne sidusus, meie ühiskondade sotsiaalne struktuur, on lagunemas. Aruandes analüüsitakse selle ehmatava väite empiirilist paikapidavust ning uuritakse, kui oluliselt mõjutab sotsiaalne sidusus inimeste elukvaliteedi hinnanguid. Tuginedes Eurofoundi kolme viimase Euroopa elukvaliteedi uuringu (EQLS) andmetele aastatest 2007, 2011 ja 2016, hinnatakse aruandes ELi praegust sotsiaalse sidususe taset ja selle muutumist ajas. Keskendutakse rühmadele, keda vähene sotsiaalne sidusus võib ohustada, ning sidusust tekitavatele ühiskondlikele teguritele. Kokkuvõttes ilmneb tulemustest, et lisaks ootuspärastele sotsiaalset sidusust edendavatele teguritele – majanduslik heaolu, helde ja kaasav hoolekandesüsteem, kõrge haridustase ja väike töötuse määr – kerkivad otsustavalt esile digioskused, mis aitavad muuta ELi ühiskondi sidusamaks ja inimesi seeläbi õnnelikumaks.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar