Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Avaldatud
17 Detsember 2018
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Ülespoole suunatud majanduslik ja sotsiaalne lähenemine Euroopa Liidus: mõisted, mõõtmine ja näidikud

  Authors: 
  Eurofound

  Majanduskriisi järel leiavad Euroopa Liidu juhid ja poliitikakujundajad, et sotsiaalse Euroopa tegelikkuseks muutmiseks tuleb sotsiaalsele lähenemisele pöörata poliitikakujunduses sama palju tähelepanu kui majanduslikule. Selles kontekstis on Eurofound alustanud uuringuid, et leida tõendeid, kas ja kus riikides sotsiaal-majanduslikud suundumused lähenevad või kaugenevad. Aruandes on kontseptuaalne raamistik, mis toetab Eurofoundi tegevust lähenemise uurimisel. Aruandes arendatakse välja metoodikastrateegia, millega uurida lähenemist, ja rakendatakse seda mustrite uurimiseks 37 näidiku alusel kogu Euroopa Liidus. Näidikud hõlmavad nelja sotsiaalvaldkonda: tööhõive, töötingimused, elutingimused ja sotsiaal-majanduslikud tegurid.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar