Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Avaldatud
12 Juuni 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  76
  Viitenumber: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Katalooginumber: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF180431
  Catalogue info

  Ühistud ja sotsiaalsed ettevõtted: töö ja tööhõive valitud riikides

  Autor(id): 
  Eurofound

  Ühistud ja sotsiaalsed ettevõtted suudavad taluda tsüklilisi ja struktuurilisi majandusmuutuseid ning soodustavad kohalikku ja piirkondlikku majandusarengut, sealhulgas sotsiaalset kaasatust. Viimastel aastatel on üha enam tähelepanu pööratud nende võimele aidata kaasa ELi poliitikaeesmärkidele luua rohkem ja paremaid töökohti, vastandudes ebatüüpilise töö suundumusele ja soodustades ELi integratsiooni pärast 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi. Viie ELi liikmesriigi ettevõtete juhtumiuuringute põhjal uuritakse aruandes Euroopa ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete panust töökohtade loomisse ja säilitamisse. Selles kirjeldatakse loodud ja säilitatud töökohtade omadusi ning tuuakse välja toetusmeetmed, mida ettevõtted kasutavad arendus- ja innovatsioonitegevuseks. Uuringus esitatakse poliitikasuuniseid, et toetada töökohtade loomist ühistutes ja sotsiaalsetes ettevõtetes.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar