Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Avaldatud
7 Oktoober 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  100
  Viitenumber: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Katalooginumber: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF190361
  Catalogue info

  Euroopa töökohtade uuring 2019: muutused piirkondliku tasandi tööhõivestruktuuris

  Autor(id): 
  Eurofound

  Üha rohkem on tõendeid, et ELi liikmesriikides läheb suurlinnakeskustel palju paremini kui muudel piirkondadel. Selline piirkondadevaheline ebavõrdsus tekitab rahulolematust olemasolevate poliitiliste süsteemidega, mis omakorda võib nõrgestada demokraatlike süsteemide aluseks olevaid sotsiaalseid sidemeid. Selles kontekstis on koostatud Euroopa töökohtade uuringu 2019. aasta väljaanne, milles analüüsitakse muutusi ELi piirkondade tööhõivestruktuuris, st muutusi tööhõive jaotuses elukutsete ja sektorite lõikes. Analüüs hõlmab üheksa riigi 130 piirkonda, kus kokku töötab peaaegu neli viiest ELi töötajast. Uuringus järeldatakse, et kuigi liikmesriikide tööhõivestruktuurid on muutumas sarnasemaks, on suurenemas sama riigi eri piirkondade vaheline ebavõrdsus. Samuti järeldatakse, et linnades moodustavad hästi tasustatud ja kõrget kvalifikatsiooni nõudvad töökohad teenindussektoris ebaproportsionaalselt suure osa, samal ajal on kasvanud madalapalgaliste töökohtade arv. Järeldused toetavad ELi regionaalpoliitilise abi andmise jätkamist piirkondadele, mis on mahajäämise ohus.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar