Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Avaldatud
28 Juuni 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  72
  Viitenumber: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Katalooginumber: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF180321
  Catalogue info

  Elu ja ühiskond Euroopa Liidu kandidaatriikides

  Autor(id): 
  Eurofound

  Käesolevas aruandes antakse ülevaade ELi viie kandidaatriigi – Albaania, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi – elutingimustest. See põhineb 2016. aasta Euroopa elukvaliteedi uuringu tulemustel ja hõlmab kolme laiemat valdkonda: elukvaliteet, avalike teenuste kvaliteet ja ühiskonnas kvaliteet. Aruanne koosneb sissejuhatavast ülevaatlikust peatükist ja viie riigi kirjeldusest. 

  Aruandes esitatud järeldused on asjakohased nii riikide kui ka ELi laienemisprotsessis käsitletavate valdkondade seisukohast. Need on õpetlikud ka kestliku arengu eesmärkide laiemas kontekstis, mida riikidel on mõnikord raske hinnata põhjalike seiremeetmete puudumise tõttu. Uuringu tulemused näitavad, et mõned elukvaliteedi aspektid on kandidaatriikides sarnased. Kandidaatriikide tulemused on EL 28 keskmisest madalamad, kuid teatavate avalike teenuste kvaliteeti hinnatakse nendes riikides suhteliselt kõrgeks.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar