Public services

Quality of health and care services in the EU

Report
Avaldatud
11 Juuli 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  76
  Viitenumber: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Katalooginumber: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF180341
  Catalogue info

  Tervishoiu- ja hooldusteenuste kvaliteet Euroopa Liidus

  Autor(id): 
  Eurofound

  Avalikud teenused on hädavajalikud sotsiaalkaitse, sotsiaalse sidususe ja sotsiaalse kaasatuse kõrge taseme saavutamiseks. Et olla tõhusad sellega seoses, peavad teenused olema kvaliteetsed ja võrdselt juurdepääsetavad kõige laiemale võimalikule kodanike rühmale. Keskse tähtsusega osa ELi kodanike sotsiaalkaitsest moodustavad eelkõige hooldusteenused, parandades elukvaliteeti ja juurdepääsu haridusele ja tööhõivele. Sellest aruandest ilmneb tervishoiu, pikaajalise hoolduse ja lapsehoiu kvaliteedi tajumine kodanike poolt ja selles võrreldakse seda eri riikide, ühiskonnarühmade ning ravi ja hoolduse saajate ning teenuste kaudsete kasutajate vahel.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar