Living conditions and quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Avaldatud
19 Juuni 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  60
  Viitenumber: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF190421
  Catalogue info

  Avaliku sektori asutuste roll pagulaste ja varjupaigataotlejate integreerimisel

  Autor(id): 
  Eurofound

  Pärast üle kolme miljoni varjupaigataotleja saabumist Euroopa Liitu kolme aasta jooksul (2015–2017) tekkis liikmesriikides arvukalt probleeme seoses saabujate integreerimisega. Käesolevas aruandes uuritakse avaliku sektori asutuste – eelkõige majutus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutuste – rolli pagulaste ja varjupaigataotlejate sotsiaalses ja majanduslikus integreerimises. Selle eesmärk on tuvastada protsessi takistavad tegurid ja elemendid, mis aitavad kaasa edukale integratsioonile. Üldiselt keskendutakse sihtriikidele, eelkõige kolmele riigile, mida pagulaste ja varjupaigataotlejate sissevool enim mõjutab – Austria, Rootsi ja Saksamaa.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar