Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Uuendatud
8 Detsember 2021
Avaldatud
10 September 2020
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Kokkuvõte

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  64
  Viitenumber: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Katalooginumber: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Suutlikkuse suurendamine tõhusaks sotsiaaldialoogiks Euroopa Liidus

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruande eesmärk on toetada arutelu, kuidas saab Eurofound osaleda sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamisel tõhusa sotsiaaldialoogi jaoks. Aruandes on Eurofoundi ülevaade, mille eesmärk on tuvastada sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamise vajadused ja algatused seoses autonoomsete kollektiivläbirääkimiste riiklike raamistikega, kaasamisega Euroopa sotsiaaldialoogi ja Euroopa poolaastasse ning liikmelisuse ja teenuste arendamisega liikmetele. Samuti sisaldab see 2019. aastal sidusrühmadega peetud konsultatsioonide ja kahe teabevahetusseminari tulemusi ning poliitikasoovitusi edasiseks aruteluks.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Working papers

  Related working papers

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Käesolevas aruandes esitatakse enne COVID-19-puhangut veebruaris 2020 Euroopas tehtud uuringu tulemused. Seetõttu ei arvestata puhangut tulemustes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar