Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Avaldatud
2 Aprill 2020
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine
Autor(id): 
Molinuevo, Daniel

Peamised tähelepanekud

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Kokkuvõte

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  46
  Viitenumber: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Katalooginumber: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autor(id): 
  Molinuevo, Daniel

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Digitaliseerimise mõju sotsiaalteenustele

  Autor(id): 
  Eurofound

  Selles aruandes käsitletakse digitehnoloogia kasutamist sotsiaalteenuste valdkonnas ja digitaliseerimist edendavaid poliitikameetmeid, et toetada Euroopa Komisjoni eesmärki tagada digiajastule vastav Euroopa. Aruandes analüüsitakse mõningaid peamisi probleeme, mis on seotud digitaliseerimisstrateegiate rakendamisega ja digitehnoloogia kasutamisega sotsiaalteenuste valdkonnas, ning teatavaid meetmeid, mida on võetud takistuste kõrvaldamiseks. Üldine eesmärk on teha tööd selle nimel, et täita lüngad teadmistes võimaluste ja riskide kohta, mis on seotud selles valdkonnas toimuvate tehniliste muutustega.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Käesolevas aruandes esitatakse enne COVID-19-puhangut veebruaris 2020 Euroopas tehtud uuringu tulemused. Seetõttu ei arvestata puhangut tulemustes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar