Industrial relations and social dialogue

Miinimumpalk 2020. aastal: aastaülevaade

Report
Uuendatud
13 November 2020
Avaldatud
4 Juuni 2020
pdf
Vormingud
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • 2019. aastal arutlesid paljud riigid miinimumpalga täiendava olulise suurendamise üle pärast 2020. aastat, osaliselt seoses suhtelise sihtmärgiga, osaliselt absoluutarvudes.
Read more
 • 2019. aastal arutlesid paljud riigid miinimumpalga täiendava olulise suurendamise üle pärast 2020. aastat, osaliselt seoses suhtelise sihtmärgiga, osaliselt absoluutarvudes.
 • Alates aastatuhande vahetusest on seadusjärgsed miinimumpalgad on muutunud õiglasemaks kui muud töötajate töötasud (kui võrrelda seadusjärgset miinimumpalka kõigi töötajate mediaanpalgaga).
 • Vaatamata tõusvale trendile on miinimumpalk enamikus riikides endiselt alla 60% või isegi alla 50% mediaanpalgast. See kehtib eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide kohta, kes alustasid väga madalatest suhtelistest tasemetest aastatuhande alguses ja kellel on miinimumpalga õigusaktide sihtmärgid endiselt ligikaudu 50% või vähem.
 • Kokku teatab 7 palgatöötajat 10st vähemalt mõningasest toimetulekuraskusest, samas teatab sellest alla 5 muu kui palgatöötaja 10st. Need arvud on riigiti siiski väga erinevad. Näiteks on miinimumpalgaga töötajaid, kellel on raske või väga raske, Rootsis, Saksamaal, Soomes ja Taanis alla 10%, Bulgaarias, Horvaatias ja Küprosel 50–60% ning Kreekas 80%.
 • Valitsused kogu Euroopas reageerivad olukorrale, võttes sissetuleku stabiliseerimise meetmeid, et aidata neid, keda COVID-19-kriis kahjustas. Miinimumpalkadel võib olla roll sissetulekute stabiliseerimise poliitikameetmete kombinatsioonis ning seega võib nende kaudu nõuda tõrjemeetmete võtmist majanduslanguse ja majandussurutise allakäiguspiraali vastu.
Read less

Kokkuvõte

Miinimumpalka käsitleva aastasarja osana võetakse aruandes kokku 2019. aasta ja 2020. aasta alguse arengud seoses ELi õiglase töötasu algatusega ning edendatakse selles kontekstis riiklikke arutelusid 2020. aasta ja edasiste palgamäärade kehtestamise üle. Aruandes käsitletakse miinimumpalkade kehRead more

Miinimumpalka käsitleva aastasarja osana võetakse aruandes kokku 2019. aasta ja 2020. aasta alguse arengud seoses ELi õiglase töötasu algatusega ning edendatakse selles kontekstis riiklikke arutelusid 2020. aasta ja edasiste palgamäärade kehtestamise üle. Aruandes käsitletakse miinimumpalkade kehtestamist ja sotsiaalpartnerite rolli. Selles arutletakse seadusjärgsete miinimumpalkade arengute üle ja esitatakse andmed miinimumpalga määrade kohta 10 vähetasustatud ametikoha kollektiivlepingutes riikides, kus puudub seadusjärgne miinimumpalk. Aruanne sisaldab ka miinimumpalkade regionaalse mõõtme punkti ning selles esitatakse uusimad uuringud miinimumpalga mõjust palkadele, tööhõivele, palgavaesusele, hindadele ja kasumile.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Last updated date: 
  23 Juuni 2020
  Lehekülgi: 
  86
  Viitenumber: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Katalooginumber: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Miinimumpalk 2020. aastal: aastaülevaade

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Viitenumber: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autor(id): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Käesolevas aruandes esitatakse enne COVID-19-puhangut veebruaris 2020 Euroopas tehtud uuringu tulemused. Seetõttu ei arvestata puhangut tulemustes.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar