Working conditions and sustainable work

Äritegevus tavapäratus olukorras: kuidas ELi ettevõtted kohanesid COVID-19 pandeemiaga

Report
Avaldatud
9 Detsember 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Pandeemia tõttu kaotas töökohti peaaegu viiendik ELi ettevõtteid. Ligikaudu 40% ELi ettevõtetest pidi töötajate tööaega lühendama ja peaaegu veerandis (23%) mõjutas see enamikku töötajaid.
Read more
 • Pandeemia tõttu kaotas töökohti peaaegu viiendik ELi ettevõtteid. Ligikaudu 40% ELi ettevõtetest pidi töötajate tööaega lühendama ja peaaegu veerandis (23%) mõjutas see enamikku töötajaid.
 • 2020. aastal pidid peaaegu pooled ELi ettevõtetest COVID-19 pandeemia tõttu mingil viisil tegevuse lõpetama. Rahvatervishoiumeetmetega seotud järjestikused liikumispiirangud kahjustasid kõige rohkem finants- ja muude teenuste osutajaid, transpordiettevõtteid ja külalismajandussektori ettevõtteid.
 • 2020. aastal muutis üle kolmandiku ELi ettevõtetest COVID-19 pandeemiale reageerides oma põhitegevust. Paljud ettevõtted korraldasid oma põhitootmisliinid ümber, et toota kiireloomuliselt vajatavaid kaitsevahendeid, respiraatoreid, puhastusvahendeid ja muid seadmeid.
 • Organisatsioonidel on võimalik kriisist selgelt õppida. Ettevõtetel, kes investeerisid töötajatesse ja kaasasid nad otsuste tegemisse, läks paremini. Neil suuri investeeringuid teinud ja suure kaasamisega ettevõtted olid ka suurema tõenäosusega kehtestanud kriisiohjekava, muutnud 2020. aastal oma põhitegevust ja palganud lisatöötajaid. Samuti oli väga oluline tulevikku suunatud juhtimine koos hea tööõhkkonnaga, tõhus töötajate ja klientidega suhtlemise strateegia ning töötajatele seadmete pakkumine paindliku tööaja korralduse võimaldamiseks.
 • Kohapeal töötajate ja kodunt töötajate füüsilised ja emotsionaalsed probleemid olid COVID-19 pandeemia ajal erinevad. Kuigi mõlemat liiki töötajad mainisid pandeemiaväsimust ja vähest motivatsiooni, märkisid kaugtöötajad kaugtöökohtade halba ergonoomilist disaini, koduõppe raskusi ja monotoonsest keskkonnast tingitud frustratsiooni, samas kui kohapeal töötajad rõhutasid nakatumishirmu ja radikaalselt muutunud töökoha tavasid.
Read less

Kokkuvõte

Käesoleva aruande eesmärk on toetada Euroopa ettevõtteid COVID-19 pandeemiaga seotud probleemide lahendamisel. Tähelepanu keskmes on töökoha tavad ja omadused, mis on aidanud ettevõtetel kogu ELis arendada tegevuskerksust, säilitades samas töötajate ja klientide ohutuse.

Aruandes uuritakseRead more

Käesoleva aruande eesmärk on toetada Euroopa ettevõtteid COVID-19 pandeemiaga seotud probleemide lahendamisel. Tähelepanu keskmes on töökoha tavad ja omadused, mis on aidanud ettevõtetel kogu ELis arendada tegevuskerksust, säilitades samas töötajate ja klientide ohutuse.

Aruandes uuritakse, kuidas ELi ettevõtted reageerisid algselt pandeemiapuhangust põhjustatud välisele šokile ja kuidas nad seejärel kohandasid töökohti. Samuti uuritakse selles pandeemia mõju töötajate tervisele ja heaolule ning seda, kuidas COVID-19 puhang ja sellele järgnenud häired mõjutasid äritegevust ja töökorraldust.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  80
  Viitenumber: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Katalooginumber: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Äritegevus tavapäratus olukorras: kuidas ELi ettevõtted kohanesid COVID-19 pandeemiaga

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Äritegevus tavapäratus olukorras: kuidas ELi ettevõtted kohanesid COVID-19 pandeemiaga

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar