Anticipating and managing the impact of change

Kliimamuutuste poliitika jaotuslik mõju Euroopas

Report
Avaldatud
6 Juuli 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Kokkuvõte

Euroopa rohelise kokkuleppega käivitab EL poliitikad ja meetmed, mille eesmärk on ennetada ja leevendada kliimamuutuste mõju. Põhieesmärk on alustada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Sellisel väga vajalikul kliimamuutuste poliitikal võib siiski olla soovimatu jaotuslik mõju üksikisikuteRead more

Euroopa rohelise kokkuleppega käivitab EL poliitikad ja meetmed, mille eesmärk on ennetada ja leevendada kliimamuutuste mõju. Põhieesmärk on alustada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Sellisel väga vajalikul kliimamuutuste poliitikal võib siiski olla soovimatu jaotuslik mõju üksikisikutele ja ettevõtetele. Lisaks kavandatud mõjule võib mõne meetmega, näiteks süsinikdioksiidimaksuga, kaasneda ka negatiivset mõju, mis kahjustaksid madalama sissetulekuga inimesi ja seega vähendavad nendepoolset heakskiitu. Tuginedes kõige värskematele riigi tasandi kogemustele, esitatakse siin aruandes kliimamuutuste poliitikad, millel on olulised jaotuslikud mõjud, ning uuritakse, kuidas neid mõjusid lahendatakse eri liikmesriikides. Lisaks käsitleb ja kirjeldab aruanne põhilisi küsimusi ja osapooli praeguses avalikus arutelus kliimamuutuste poliitikate sotsiaal-majandusliku mõju teemal.

Read less

Formats and languages

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar