Working conditions

Õigus mitte olla kättesaadav: ettevõtete tavade uurimine

Report
Avaldatud
9 September 2021
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
Read more
 • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
 • The experience of the first four Member States that have introduced rules and agreements on the right to disconnect prior to 2021 has demonstrated the pivotal role of the social partners in ensuring these rules are translated into reality on the ground. In countries with weaker industrial relations, legislation can provide a fallback option to ensure minimum standards are met.
 • The introduction of the right to disconnect in companies has revealed that a ‘soft’ approach through awareness raising, training and the management of out of hours connection is more common than a ‘hard disconnection’, which severs access to company communication during specific times.
 • New agreements and texts addressing the right to disconnect will need to consider the issues that lead to the ‘perceived’ need for constant connection, such as workload, lack of training and work processes that feed overconnection. High-level buy-in and regular reinforcement of the message on the importance of the right to disconnect will be critical for its success.
 • Although evidence of the impact of the right to disconnect on employee health and well-being, work–life balance, gender equality and company performance is lacking, social partners’ experiences at company level suggest that positive changes in company culture are taking place following the introduction of the right to disconnect.
Read less

Kokkuvõte

Digitehnoloogiad võimaldavad paljudel töötajatel teha oma tööd igal ajal ja igal pool. Sellega kaasnevad nii eelised kui ka puudused. Eurofoundi andmetest selgub, et kaugtöötajad ületavad kaks korda suurema tõenäosusega 48-tunnise tööaja, puhkavad ebapiisavalt ja töötavad vabal ajal, millel on jäRead more

Digitehnoloogiad võimaldavad paljudel töötajatel teha oma tööd igal ajal ja igal pool. Sellega kaasnevad nii eelised kui ka puudused. Eurofoundi andmetest selgub, et kaugtöötajad ületavad kaks korda suurema tõenäosusega 48-tunnise tööaja, puhkavad ebapiisavalt ja töötavad vabal ajal, millel on järelmõju nende füüsilisele ja vaimsele tervisele. Selle probleemiga tegelemiseks on tehtud üleskutseid luua õigus mitte olla kättesaadav. See aruanne põhineb juhtumiuuringutel, milles kaardistatakse õiguse mitte olla kättesaadav rakendamist ja mõju töökoha tasandil. See tugineb Eurofoundi varasematele uuringutele, mis näitavad, et neis riikides, kus õigus mitte olla kättesaadav on sätestatud õigusaktides, on üha rohkem kollektiivlepinguid, millega see õigus ette nähakse. Et COVID-19 pandeemia põhjustas kaugtöö hüppelist kasvu, on kaugtöö ja IKT-põhise paindliku töötamisega seotud võimaluste ja probleemide vahel parema tasakaalu leidmise tähtsus muutunud olulisemaks kui kunagi varem.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  70
  Viitenumber: 
  EF21049
  ISBN: 
  978-92-897-2186-8
  Katalooginumber: 
  TJ-05-21-238-EN-N
  DOI: 
  10.2806/748556
  Catalogue info

  Õigus mitte olla kättesaadav: ettevõtete tavade uurimine

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2021), Right to disconnect: Exploring company practices, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF21049EN1
  Catalogue info

  Õigus mitte olla kättesaadav: ettevõtete tavade uurimine

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Main opportunities and risks of ICT-based mobile work for work and employment

  Table 2: Reasons for an absence of debate on the right to disconnect, mid-2020

  Table 3: Case study companies and dates of texts containing the right to disconnect

  Table 4: Dates, titles, nature, signatories, scope and coverage of the texts analysed

  Table 5: Modalities and key features of connection and disconnection

  Table 6: Main approaches to monitoring used by case study companies

  Table 7: Qualitative and quantitative evidence gathered on implementation and impact of the right to disconnect

  List of figures

  Figure 1: Teleworking during the pandemic, July 2020 (%)

  Figure 2: Share of employees in different ICT-based flexible arrangements working in their free time daily or weekly, 2015 (%)

  Figure 3: Experience of teleworking and working hours during the COVID-19 pandemic, July 2020 (%)

  Figure 4: Share of emails received outside of regular working hours that were addressed immediately (%)

  Figure 5: Preferences regarding telework post pandemic by teleworking status, July 2020 (%)

  Figure 6: Right to disconnect and status of legislation and debate in EU Member States, mid-2021

  Figure 7: Key elements of hard and soft approaches to disconnection

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar