COVID-19

Elu-, töö- ja COVID-19 e-uuringu viies voor: elamine uues ebakindlas ajastus

Report
Avaldatud
7 Juuli 2022
pdf
Formats and languages

Peamised tähelepanekud

 • Usaldus kõigi institutsioonide vastu vähenes kõigis liikmesriikides pandeemia ajal jätkuvalt, kusjuures isegi need vastajad, kes varem väljendasid suuremat usaldust, näiteks rahaliselt kindlustatud positsioonil olevad inimesed, muutusid vähem usaldavaks. Vaktsineerimata vastajate hulgas oli usaldus institutsioonide vastu palju väiksem kui vaktsineeritud vastajate hulgas, ning alates 2021. aastast on vahe suurenenud: vaktsineerimata vastajate usalduse tase on 2,3 punkti 10-st, samas kui vaktsineeritud vastajate usalduse tase on 5 punkti.
Read more
 • Usaldus kõigi institutsioonide vastu vähenes kõigis liikmesriikides pandeemia ajal jätkuvalt, kusjuures isegi need vastajad, kes varem väljendasid suuremat usaldust, näiteks rahaliselt kindlustatud positsioonil olevad inimesed, muutusid vähem usaldavaks. Vaktsineerimata vastajate hulgas oli usaldus institutsioonide vastu palju väiksem kui vaktsineeritud vastajate hulgas, ning alates 2021. aastast on vahe suurenenud: vaktsineerimata vastajate usalduse tase on 2,3 punkti 10-st, samas kui vaktsineeritud vastajate usalduse tase on 5 punkti.
 • Sotsiaalmeedia kerkib esile kui peamine usalduse vähenemise põhjustaja: sotsiaalmeediat oma eelistatud uudisteallikana kasutavate vastajate keskmine usalduse tase on 3 punkti 10-st, mis on palju madalam kui traditsioonilist meediat eelistavate vastajate 4,2. Poliitikakujundajate jaoks on oluline võidelda väärinfo leviku vastu, et vältida eelseisval perioodil liidu stabiilsuse õõnestamist.
 • Rahuldamata tervishoiuvajaduste määr on kogu ELis suurenenud – see probleem mõjutab peaaegu iga viiendat vastajat (18%). Hoolduse mahajäämus on suurim haigla- ja eriarstiabi puhul, kusjuures rahuldamata vaimse tervise teenuste määr, eriti naiste puhul (24%), on alates 2021. aasta kevadest suurenenud, mis tekitab erilist muret.
 • Vaimne heaolu ELis jääb hoolimata piirangute järkjärgulisest kaotamisest alla pandeemia alguses registreeritud taseme. 18–29-aastaste hulgas on vaimse heaolu tase endiselt kõige madalam ja kuigi vanemates vanuserühmades on olukord paranenud, andsid üle 60-aastased vastajad mõista, et nende vaimne tervis on märgatavalt halvenenud. Selle põhjus on tõenäoliselt sõda Ukrainas, mille pärast väljendas suurt või väga suurt muret 76% vastanutest.
 • Suurele hulgale rahaliselt haavatavatele leibkondadele tekkis 2022. aasta kevadel suur energiaostuvõimetuse risk. 28% vastanutest teatas, et elab leibkonnas, mis on kommunaalarvete tasumisega hiljaks jäänud ja millel on raskusi toimetulekuga, samas kui 45% sellest rühmast on mures, et nad ei suuda järgmise kolme kuu jooksul kommunaalteenuste arveid tasuda.
Read less

Kokkuvõte

Eurofoundi veebiuuringu viies voor, mis oli avatud 25. märtsist kuni 2. maini 2022, heidab valgust kogu Euroopa inimeste sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale kaks aastat pärast seda, kui COVID-19 esmakordselt Euroopas avastati. Samuti uurib see elu tegelikkust uuel ebakindluse ajastul, milleRead more

Eurofoundi veebiuuringu viies voor, mis oli avatud 25. märtsist kuni 2. maini 2022, heidab valgust kogu Euroopa inimeste sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale kaks aastat pärast seda, kui COVID-19 esmakordselt Euroopas avastati. Samuti uurib see elu tegelikkust uuel ebakindluse ajastul, mille on kaasa toonud Ukraina sõda, inflatsioon ja energiahindade tõus.

Veebiuuringu tulemused näitavad pandeemia raskeid tagajärgi: vastajad andsid mõista, et usaldavad institutsioone vähem kui pandeemia alguses, nende vaimne heaolu on kehvem, rahuldamata tervishoiuvajadusi on rohkem ja energiaostuvõimetuse all kannatavate leibkondade arv on suurenenud.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  17
  Viitenumber: 
  EF22042EN
  ISBN: 
  978-92-897-2268-1
  Katalooginumber: 
  TJ-08-22-185-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190361
  Catalogue info

  Elu-, töö- ja COVID-19 e-uuringu viies voor: elamine uues ebakindlas ajastus

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2022), Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The factsheet contains the following list of tables and figures.

  • Table 1: Proportion of respondents reporting arrears, EU27 (%)
  • Figure 1: Proportion of people who became unemployed during the pandemic by country, EU27 (%)
  • Figure 2: Location of work across three e-survey rounds (%)
  • Figure 3: Preference to work from home by sex and age (%)
  • Figure 4: Proportion of people in teleworkable jobs who never telework (%)
  • Figure 5: Work–life balance mismatches by sex (% ‘all’ or ‘most of the time’)
  • Figure 6: Mental well-being by age category (scale 1–100)
  • Figure 7: Negative feelings and risk of depression by age category (%)
  • Figure 8: Proportion of people at risk of depression among selected groups (%)
  • Figure 9: Unmet healthcare needs by country, EU27 (%)
  • Figure 10: Unmet needs for healthcare by type of healthcare, EU27 (%)
  • Figure 11: Unmet needs for mental healthcare by age category, EU27 (%)
  • Figure 12: Ability to make ends meet by level of difficulty, EU27 (%)
  • Figure 13: Proportion of respondents with utility bill arrears by housing status, EU27 (%)
  • Figure 14: Correlation between current utility bill arrears and expected payment problems by country (%)
  • Figure 15a: Trust in institutions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 15b: Trust in institutions – spring 2021 questions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 16: Trust in the EU by country and e-survey round – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 17: Trust in national government by ability to make ends meet (scale 1–10)
  • Figure 18: Trust in the EU by ability to make ends meet and e-survey round (scale 1–10)
  • Figure 19: Trust in national government by employment status (scale 1–10)
  • Figure 20: Trust in the EU by employment status (scale 1–10)
  • Figure 21: Trust in institutions by preferred news source – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 22: Political participation by vaccination status – mean scores, EU27 (%)
 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on 'Living in a new era of uncertainty'

  The worst of the Covid pandemic may have passed, but in households across Europe its effects linger longer. Add today’s cost of living crisis, rising inflation and the war in Ukraine to the detrimental impacts of Covid and a distressing picture emerges: of mental health issues - especially among young people - of job loss and job insecurity, and of persistent uncertainty about the future. In this episode of #EurofoundTalks, we speak with Daphne Ahrendt, expert on Eurofound’s unique Living, Working and COVID-19 e-survey, on these very issues. As Daphne explains, the latest phase of the survey reveals many insights that could help policy-makers respond to the extraordinary circumstances of day-to-day living and working in Europe.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar