Promoting social cohesion and convergence

Usalduse säilitamine COVID-19 pandeemia ajal

Report
Avaldatud
16 November 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Pandeemia ajal tingis usalduse taseme paranemine, eelkõige riigiasutuste vastu, suurema rahulolu COVID-19 pandeemiale reageerimise valitsuspoliitikaga, mis näitab usalduse otsustavat rolli kriisi tõhusal ohjamisel. Tulevaste kriisidega toimetulekuks on väga oluline mõista kõrge usaldustasemega ühiskondade tähtsust ja usalduse mõju.
Read more
 • Pandeemia ajal tingis usalduse taseme paranemine, eelkõige riigiasutuste vastu, suurema rahulolu COVID-19 pandeemiale reageerimise valitsuspoliitikaga, mis näitab usalduse otsustavat rolli kriisi tõhusal ohjamisel. Tulevaste kriisidega toimetulekuks on väga oluline mõista kõrge usaldustasemega ühiskondade tähtsust ja usalduse mõju.
 • Kodanike majandusprobleemid mõjutavad väga kõrge usaldustasemega ühiskonna rajamist. Õiglane ja kaasav taastumine pandeemiast ning võrdne juurdepääs haridusele ja koolitusele, tööhõivele, taskukohasele eluasemele ja sotsiaalkindlustusele, eelkõige õiglase ülemineku raamistiku kontekstis, kus ühtegi inimest ega piirkonda ei jäeta kõrvale, on väga vajalik nende pingutuste jaoks.
 • Tulemused kinnitavad, et kõrge usaldustasemega inimesed osalevad kõige tõenäolisemalt immuniseerimiskampaaniates, mis rõhutab, et tõhusaks reageerimiseks tervisekriisile vajab ühiskond kõrge usaldustasemega elanikkonnarühmi. Selles seoses on oluline roll usaldusel institutsioonide vastu.
 • Institutsioonide, nt valitsuse, teadus- ja meditsiiniasutuste suhtes madala usaldustasemega inimesi seostati väikese vaktsineeritusega COVID-19 pandeemia ajal. Arvestades, et usaldus tervishoiusüsteemi ja ravimitööstuse vastu on selles kontekstis eriti oluline, on kriitilise tähtsusega, et poliitikakujundajad osaleksid selges ja pidevas teabevahetuses vaktsiinide ja nende kõrvaltoimete kohta.
 • Tulemused näitavad, et vastajatel, kes eelistasid sotsiaalmeediat peamise uudisteallikana, oli tavaliselt väiksem usaldus institutsioonide vastu ja väiksem rahulolu oma valitsuste COVID-19 pandeemia ohjeldamismeetmetega kui nendel, kes eelistasid tavapärast meediat. Seetõttu peab nii ELi kui ka liikmesriikide prioriteet olema võitlus ebaõige või eksitava teabe vastu ning sotsiaalmeediaplatvormidel oleva tahtliku petliku teabe ümberlükkamine.
Read less

Kokkuvõte

Aruandes uuritakse, kuidas arenes kodanike usaldus institutsioonide, sh riikide valitsuste, ELi, teaduse ja meedia vastu COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Analüüsitakse meedia rolli, eelkõige seost sotsiaalmeedia kasutamise ja usalduse ning väärinfo (ebaõige või eksitav teave) ja desRead more

Aruandes uuritakse, kuidas arenes kodanike usaldus institutsioonide, sh riikide valitsuste, ELi, teaduse ja meedia vastu COVID-19 pandeemia ajal 2020. ja 2021. aastal. Analüüsitakse meedia rolli, eelkõige seost sotsiaalmeedia kasutamise ja usalduse ning väärinfo (ebaõige või eksitav teave) ja desinformatsiooni (tahtlikult petlik teave) mõju vahel kriisiperioodil. Tuginedes põhjalikule kirjanduse ülevaatele, kirjeldatakse aruandes COVID-19 poliitikameetmete tagajärgi, keskendudes kodanike usaldusele oma riigiasutuste ja ELi vastu. Aruanne toob esile usalduse ja rahulolematuse dünaamika pandeemia kontekstis, sh vaktsineerimise kasutuselevõtu mõju.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Lehekülgi: 
  74
  Viitenumber: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Katalooginumber: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Usalduse säilitamine COVID-19 pandeemia ajal

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar