Industrial relations and social dialogue

Miinimumpalk 2022. aastal. Aastaülevaade

Report
Avaldatud
15 Juuni 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Kuigi miinimumpalga nominaalväärtus suurenes ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 1. jaanuarini 2022 oluliselt, ei tähenda selle mõju tegelikule elule elatustaseme tõusu, kui arvestada kasvavat inflatsiooni. Samal ajavahemikul vähenes miinimumpalgaga töötajate palga reaalväärtus 15 seadusjärgse miinimumpalgaga liikmesriigis 21st.
Read more
 • Kuigi miinimumpalga nominaalväärtus suurenes ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 1. jaanuarini 2022 oluliselt, ei tähenda selle mõju tegelikule elule elatustaseme tõusu, kui arvestada kasvavat inflatsiooni. Samal ajavahemikul vähenes miinimumpalgaga töötajate palga reaalväärtus 15 seadusjärgse miinimumpalgaga liikmesriigis 21st.
 • Kui praegused inflatsioonisuundumused jätkuvad, ei suurene miinimumpalga reaalväärtus 2022. aastal üheski riigis ja miinimumpalga saajate ostujõu oluline vähenemine muutub domineerivaks, v.a kui probleemi lahendamiseks võetakse aasta jooksul kasutusele täiendav palgatõus või muud madalapalgaliste töötajate toetusmeetmed. Automaatse indekseerimismehhanismiga riigid, näiteks Belgia, Luksemburg ja Prantsusmaa, tõstsid palku kiiremini kooskõlas inflatsiooniga; palku saab täiendavalt tõsta ka ajutise meetmena nagu Kreekas.
 • Kavandatav ELi piisava miinimumpalga direktiiv juba ajendab üksikuid liikmesriike kohandama selleteemalisi arutelusid ja valmistuma muutusteks sellistes valdkondades nagu palgakujunduse kriteeriumide kehtestamine või palkade tõstmine kooskõlas ettepanekus nimetatud rahvusvaheliste võrdlusväärtustega. Näiteks otsustas Saksamaa 2022. aasta oktoobris tõsta oma miinimumpalka 12 euroni tunnis ehk ligikaudu 60%-ni mediaanpalgast.
 • Uued tähelepanekud näitavad, et riiklike osalejate vahelised olulised arutelud, kuidas edendada kollektiivläbirääkimisi ja suurendada läbirääkimiste katvust, toimuvad ainult Lätis, Norras ja Taanis. Tegevuskavade koostamine kollektiivläbirääkimiste edendamiseks on oluline element uues ELi piisava miinimumpalga direktiivis ja see on liikmesriikide jaoks üks põhinõudeid.
 • Miinimumpalgal võib olla oluline roll palkade ebavõrdsuse vähendamisel. Näiteks näitavad Hispaaniaga seotud tähelepanekud, et miinimumpalga 22% tõusu mõju 2019. aastal vähendas samal aastal kõige rohkem palkade ebavõrdsust EL-27 liikmesriikides. Tõenäoliselt tingis selle miinimumpalga tõus, mis tasakaalustas Hispaania suure palgaerinevuse, mis oli tõusueelsel aastal suurenenud.
Read less

Kokkuvõte

Pärast miinimumpalga ettevaatlikku kehtestamist 2021. aastal suurenesid nominaalmäärad 2022. aastal oluliselt, sest pandeemia negatiivsed tagajärjed leevenesid ning majandus ja tööturud paranesid. Sellega seoses suurendasid miinimumpalka 20 ELi liikmesriiki 21st, kus on seadusjärgne miinimumpalk.Read more

Pärast miinimumpalga ettevaatlikku kehtestamist 2021. aastal suurenesid nominaalmäärad 2022. aastal oluliselt, sest pandeemia negatiivsed tagajärjed leevenesid ning majandus ja tööturud paranesid. Sellega seoses suurendasid miinimumpalka 20 ELi liikmesriiki 21st, kus on seadusjärgne miinimumpalk. Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides täheldati olulist kasvu võrreldes laienemiseelsete liikmesriikidega, kuigi suurim kasv toimus Saksamaal. Inflatsiooni arvestades suurenes miinimumpalga reaalväärtus siiski ainult kuues liikmesriigis.

Kui praegused inflatsioonisuundumused jätkuvad, ei suurene 2022. aastal miinimumpalk üheski riigis reaalväärtuses peaaegu üldse. Tõenäoliselt domineerib miinimumpalga saajate ostujõu oluline vähenemine, v.a kui selle vältimiseks muudetakse aasta jooksul poliitikat. Miinimumpalga kehtestamise protsessid ja seonduvad õigusaktid on ELis jäänud suures osas muutumatuks või neid on 2022. aastaks kohandatud vähe.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  76
  Viitenumber: 
  EF22040EN
  ISBN: 
  978-92-897-2266-7
  Katalooginumber: 
  TJ-AS-22-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/754979
  Catalogue info

  Miinimumpalk 2022. aastal. Aastaülevaade

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2022), Minimum wages in 2022: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF22040EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2022: Annual review

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Gross statutory minimum wages, 21 EU Member States, 2021 and 2022 compared
  Table 2: Change in monthly minimum wages (%) in collective agreements for 10 low-paid jobs, in nominal terms, 1 January 2020–1 January 2022
  Table 3: Addressing low pay in collective bargaining in countries without statutory minimum wages
  Table 4: Changes to minimum wage regulations in 2021 for 2022
  Table 5: Setting of statutory minimum wages for 2022 in countries where the social partners did not reach an agreement
  Table 6: Policy debates on changes to mechanisms for minimum wage setting
  Table 7: From minimum to living wage policies – new developments in 2021 and early 2022
  Table 8: Plans to increase minimum wages to bring them closer to median wages
  Table 9: Changes in policies affecting net take-home pay
  Table 10: Influence of proposed EU policy on national minimum wage setting
  Table 11: Latest research on minimum wages in the EU, published in late 2020 and 2021

  Table A1: Monthly equivalised basic pay rates from the largest collective agreements covering 10 low-paid jobs, January 2021 and January 2022 (national currencies)     
  Table A2: Monthly equivalised basic pay rates from the largest collective agreements covering 10 low-paid jobs, January 2022 (€)
  Table A3: Change in monthly minimum wages in collective agreements, in real terms and in national currencies, between 1 January 2021 and 1 January 2022, for 10 low-paid jobs (%)

  List of figures

  Figure 1: Proportion of EU employees earning close to the minimum wage (%), by sociodemographic and employment characteristics, EU, 2018
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), 21 EU Member States, 2022
  Figure 3: Year-on-year change in inflation rates (%), Member States, 2021 and 2022
  Figure 4: Monthly evolution in inflation, by category, EU, January 2020–April 2022
  Figure 5: Changes in minimum wages in real terms (%), 21 EU Member States, January 2021–January 2022
  Figure 6: Minimum wages in nominal and real terms (€), Belgium, January 2020–May 2022
  Figure 7: Collectively agreed average and median monthly wages (€) in 10 low-paid jobs, January 2022
  Figure 8: Change in average monthly minimum wages (%) set in collective agreements for 10 low-paid jobs, in nominal and real terms, 1 January 2020–1 January 2022
  Figure 9: Minimum wage setting for 2022 and the role of the social partners
  Figure 10: Evolution of average wages by wage quintile, Spain, 2009–2019
  Figure 11: Relative change in average wages (%) by wage decile, Spain, 2018 and 2019
  Figure 12: Relative change in wage inequality (%), EU Member States, 2018 and 2019
  Figure 13: Relative change in average wages (%) by employees’ sociodemographic and employment characteristics, Spain, 2018 and 2019     
  Figure 14: Relative change in average wages by wage decile, and change in wage inequality, Spain, 2019 (%)

  Figure A1: Changes in minimum wages in real terms, selected EU Member States by group, January 2020 to January 2022

 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on minimum wages

  In episode 7 of our Eurofound Talks podcast series, we speak with Senior Research Manager Christine Aumayr-Pintar on the importance of minimum wages in the EU, different processes in place, the latest EU developments in ensuring adequate minimum wages, and the growing issue of inflation for low-wage earners.

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar