Industrial relations and social dialogue

Ajaga sammu pidades: kollektiivläbirääkimiste uued tavad ja sätted

Report
Avaldatud
31 August 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Kollektiivläbirääkimised on ELi sotsiaalse turumajanduse jaoks väga olulised ning neil võib olla tähtis roll majanduse kohandamisel muutustega. See on eriti oluline seoses pikaajaliste ülesannetega, nt digiüleminek, tööjõu vananemine ja kliimamuutused, kus kollektiivläbirääkimistel on suur potentsiaal luua uuenduslikke tavasid ja sätteid tööandjate ja töötajate esindajate vahelistel läbirääkimistel.
Read more
 • Kollektiivläbirääkimised on ELi sotsiaalse turumajanduse jaoks väga olulised ning neil võib olla tähtis roll majanduse kohandamisel muutustega. See on eriti oluline seoses pikaajaliste ülesannetega, nt digiüleminek, tööjõu vananemine ja kliimamuutused, kus kollektiivläbirääkimistel on suur potentsiaal luua uuenduslikke tavasid ja sätteid tööandjate ja töötajate esindajate vahelistel läbirääkimistel.
 • Tähelepanekutest selgub, et kollektiivläbirääkimiste uuendused on pigem astmelised ja piiratud, hõlmates peamiselt protsesside ja teemade ajakohastamist vastuseks muutustele. Sotsiaalpartneritel on seega võimalik rakendada kollektiivläbirääkimisi uute tavade väljatöötamise meetodina.
 • Digiüleminek on üks olulisimaid kollektiivläbirääkimiste muutumise tegureid, kuna kaugtööd reguleerivad sätted on nüüd üldlevinud ja tehnoloogia rakendamist töökohal hõlmavad sätted on muutumas tavapärasemaks.
 • Et tehnoloogilistel muutustel on otsene mõju oskustele ja töökoha nõuetele, käsitletakse kollektiivläbirääkimistel koolituspoliitika kaudu üha enam ümberõpet. Mõnel juhul valmistavad kollektiivläbirääkimised ette tulevasi ümberkorraldusi ja leevendavad töökohtade kadumise mõju. Sätted käsitlevad ka tööjõuvajakuid, mis on muutumas üha tavapärasemaks.
 • Tugevad asutused, kvalifitseeritud osalejad ning sektori või ettevõtte ülesannete ühine tajumine on olulised, et soodustada kollektiivläbirääkimiste uuenduslikke tavasid ja sätteid. Eriti oluline on varasem koostöö, mis kajastub kollektiivlepingute sõlmimise võimes.
Read less

Kokkuvõte

Käesolevas aruandes analüüsitakse kollektiivläbirääkimiste protsesside ja tulemuste hiljutisi arenguid ja uusi tavasid, peamiselt erasektoris. Aruanne hõlmab 10 ELi liikmesriigi kollektiivläbirääkimiste süsteeme ning põhineb juhtumitel, mis on tuvastatud vestlustel riikliku tasandi peamiste sidusRead more

Käesolevas aruandes analüüsitakse kollektiivläbirääkimiste protsesside ja tulemuste hiljutisi arenguid ja uusi tavasid, peamiselt erasektoris. Aruanne hõlmab 10 ELi liikmesriigi kollektiivläbirääkimiste süsteeme ning põhineb juhtumitel, mis on tuvastatud vestlustel riikliku tasandi peamiste sidusrühmade ja läbirääkimisosalistega. Selles analüüsitakse COVID-19 pandeemia ning sellele järgnenud majandus- ja sotsiaalkriisi mõju kollektiivläbirääkimiste dünaamikale ja kollektiivlepingutele. Samuti uuritakse tavasid ja uuendusi, mis on tekkinud vastuseks struktuursetele teguritele, nt tehnoloogilised muutused, dekarboniseerimine, kliimaneutraalsuse poliitikad ja tööjõu vananemine. Hinnatakse ka kollektiivläbirääkimiste süsteemide suutlikkust kohaneda töö, tootmise ja tööturu struktuuri muutustega ning keskpika perioodi suundumustega.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  44
  Viitenumber: 
  EF21046
  ISBN: 
  978-92-897-2270-4
  Katalooginumber: 
  TJ-03-22-015-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279880
  Catalogue info

  Ajaga sammu pidades: kollektiivläbirääkimiste uued tavad ja sätted

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2022), Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF21046EN1
  Catalogue info

  Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graph.

  • Table 1: Collective bargaining systems included in the study, grouped by predominant level
  • Table 2: A typology of emerging practices and provisions linked to drivers of change in collective agreements
  • Figure 1: Estimated collective bargaining coverage (%) and predominant level of agreements, EU27, 2019

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar