Promoting social cohesion and convergence

Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus Euroopas pärast COVID-19 pandeemiat

Report
Avaldatud
24 Jaanuar 2023
pdf
Formats and languages
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • COVID-19 kriisi esimesel aastal jätkus sissetulekute ebavõrdsuse vähenemine, mis kinnitas ebavõrdsuse vähenemist ELis. Tööotsijad ning madala ja keskmise haridustasemega inimesed kogesid aga pandeemia ajal kõige tõenäolisemalt sissetulekute vähenemist, mis rõhutab, et kuigi sissetulekute üldine ebavõrdsus COVID-19 ajal üldiselt ei suurenenud, on äärmiselt oluline, et poliitikakujundajad jälgiksid seda praeguses elukalliduse kriisis tähelepanelikult.
Read more
 • COVID-19 kriisi esimesel aastal jätkus sissetulekute ebavõrdsuse vähenemine, mis kinnitas ebavõrdsuse vähenemist ELis. Tööotsijad ning madala ja keskmise haridustasemega inimesed kogesid aga pandeemia ajal kõige tõenäolisemalt sissetulekute vähenemist, mis rõhutab, et kuigi sissetulekute üldine ebavõrdsus COVID-19 ajal üldiselt ei suurenenud, on äärmiselt oluline, et poliitikakujundajad jälgiksid seda praeguses elukalliduse kriisis tähelepanelikult.
 • Tervis ja sissetulekute ebavõrdsus on tihedalt seotud, kusjuures madalaimasse sissetulekukvintiili kuuluvatel inimestel on peaaegu kolm korda suurema tõenäosusega puue kui kõrgeimasse sissetulekukvintiili kuuluvatel inimestel. Pandeemia ajal suurenes ka ebavõrdsus juurdepääsul tervishoiuteenustele sissetuleku alusel: 2020. aastal oli madalaimasse sissetulekukvintiili kuuluvate inimeste rahuldamata meditsiinilise vajaduse risk 5,4 korda suurem kui kõrgeimas sissetulekukvintiilis, mis näitab, kuidas sissetulekute ebavõrdsuse vähendamisele keskenduv poliitika võib vähendada ka tervisealast ebavõrdsust.
 • Tulemused näitavad, et kodus töötamine pandeemia ajal võis tekitada ebavõrdsust madala ja kõrge sissetulekuga rühmade vahel, kusjuures ajutised töötajad, noored ja ebakindlas töösuhtes olevad inimesed olid kriiside suhtes haavatavamad. Et see ei jätkuks COVIDi-järgses üha paindlikumas töömaailmas, on äärmiselt oluline, et poliitikakujundajad tegeleksid ebakindla tööga ning suurendaksid töötingimuste läbipaistvust ja prognoositavust.
 • Pandeemia ajal oli veebiõppeks piisavate seadmete olemasolu olulisem kui sissetulek, mis näitab, kui oluline on võidelda digilõhe vastu ja tagada pikas perspektiivis tehnoloogia kättesaadavus kõigile. Maapiirkondades elavad lapsevanemad ja õpilased, kes ei pidanud pandeemiaperioodil pendelrändama, olid veebiõppe või -hariduse kvaliteediga suurema tõenäosusega rahul kui need, kes elavad linnades.
 • Kodus töötamise võimalus tekitas ebavõrdsust väikese ja suure sissetulekuga rühmade vahel, süvendades soolist ebavõrdsust lastehoius ja majapidamistöödes. 2020. aastal lühendasid üksikemad kõige tõenäolisemalt oma tööaega koolide ja lastehoiuasutuste sulgemise tõttu – kui naised jätkavad tasustamata hooldust rohkem tunde kui mehed, võib see pandeemiast taastumise ajal soolist palgalõhet suurendada.
Read less

Kokkuvõte

COVID-19 pandeemia mõjus sotsiaalsetele rühmadele erinevalt, sõltudes olemasolevatest ebasoodsatest tingimustest, ning üldiselt arvati, et see suurendas ebavõrdsust eri eluvaldkondades. Kasutades ELi mitmemõõtmelise ebavõrdsuse järelevalveraamistiku (MIMF) näitajaid, näitab käesolev aruanne, kuidRead more

COVID-19 pandeemia mõjus sotsiaalsetele rühmadele erinevalt, sõltudes olemasolevatest ebasoodsatest tingimustest, ning üldiselt arvati, et see suurendas ebavõrdsust eri eluvaldkondades. Kasutades ELi mitmemõõtmelise ebavõrdsuse järelevalveraamistiku (MIMF) näitajaid, näitab käesolev aruanne, kuidas muutus ebavõrdsus sissetulekute, tervishoiu, tööhõive ja hariduse valdkonnas aastatel 2010–2020. Samuti uuritakse pandeemia ajal toimunud muutuste peamisi ajendeid ning valitsuste poliitika ja ebavõrdsuse seoseid mitmes valdkonnas.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  102
  Viitenumber: 
  EF22002
  ISBN: 
  978-92-897-2309-1
  Katalooginumber: 
  TJ-07-23-019-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439913
  Catalogue info

  Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus Euroopas pärast COVID-19 pandeemiat

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2023), Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF22002EN1
  Catalogue info

  Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Indicators selected for the income inequality analysis
  Table 2: OLS regression model exploring the relationship between government spending and inequality in making ends meet according to education level
  Table 3: Panel OLS regression exploring general drivers of income inequality (1995–2020), EU27
  Table 4: OLS regression model exploring drivers of income inequality between rural and urban households
  Table 5: OLS regression model exploring income inequality by individual characteristics
  Table 6: Logistic regressions on income inequality by individual characteristics
  Table 7: Indicators selected for the health inequality analysis
  Table 8: OLS regression model exploring the relationship between government expenditure and inequality in chronic disease
  Table 9: Multilevel logit regression model on worsening health between 2019 and 2020
  Table 10: Multilevel logit regression models on worsening health and mental health between 2019 and 2020
  Table 11: Indicators selected for the employment inequality analysis
  Table 12: OLS regression model exploring the relationship between government expenditure and inequality in opportunity in having a white-collar job
  Table 13: OLS regression model exploring the relationship between gender inequality in occupations, childcare and paid leave at country level
  Table 14: OLS regression model exploring the relationship between gender inequality in being employed, childcare and paid leave at country level
  Table 15: Random effects within–between model showing the relationship between gender inequality in employment, over time and between countries
  Table 16: Multilevel linear regression model on the number of hours worked in 2019 and 2020
  Table 17: Multilevel linear regression model on the change in the number of hours worked between 2018 and 2019 and between 2019 and 2020
  Table 18: Indicators selected for inequality in education analysis
  Table 19: OLS regression model exploring the relationship between government spending and inequality in PISA scores
  Table 20: Determinants of respondents’ satisfaction with the quality of their children’s online schooling (multilevel ordered logit model)

  List of figures

  Figure 1: Dimensions of life of the EU MIMF
  Figure 2: Intersectional approach to effects of COVID-19 on inequality
  Figure 3: Macro-, meso- and micro-level factors in income inequality during the COVID-19 pandemic
  Figure 4: Heatmap showing the results of income inequality indicators by country, 2018–2019, EU27 and the UK
  Figure 5: Income quintile share ratio (S80/S20) for equivalised disposable income, EU27
  Figure 6: Gini coefficient of equivalised disposable income, EU27, Bulgaria, Greece and Poland
  Figure 7: Odds ratio of a household having problems making ends meet (with versus without a tertiary education, 2018) against spending on education (2015, % of GDP), EU27 and the UK
  Figure 8: Odds ratio of a household having problems making ends meet (with versus without a tertiary education, 2018) against spending on social protection (2015, % of GDP), EU27 and the UK
  Figure 9: Scatterplot of government spending on social protection (% of GDP at time t–1) relative to the Gini index of disposable income at time t (1995–2020), EU27
  Figure 10: Odds ratio of households having problems making ends meet (rural versus urban, 2018) against public investments in agricultural R&D (2015, % of GDP), EU27 and the UK
  Figure 11: Households that reported that their income decreased in 2020 compared with the previous year by country (%), selected Member States
  Figure 12: Households containing people aged 50+ that received financial support from the government due to the pandemic by country (%), selected European countries
  Figure 13: Recipients of pandemic-related government support by country, EU27 (%)
  Figure 14: Macro-, meso- and micro-level factors in health inequality during the COVID-19 pandemic
  Figure 15: Heatmap presenting the results of health inequality indicators, 2018–2019, EU27 and the UK
  Figure 16: Map of odds ratios of people reporting unmet medical care needs (women versus men, adjusted), 2018
  Figure 17: Heatmap of odds ratio of feeling depressed for different social groups, 2018–2019, EU27 and the UK
  Figure 18: Risk ratios of having a severe long-standing limitation in usual activities (disability) due to a health problem for various social groups (2010–2020), EU27
  Figure 19: Risk ratios of having an unmet medical need due to high cost, distance to travel or waiting lists for various social groups (2010–2020), EU27
  Figure 20: Government spending on education in 2002 (% of GDP) relative to ex ante inequality of opportunity in having two or more chronic diseases in 2019 (aged 50+), EU27
  Figure 21: Macro-, meso- and micro-level factors in inequality in working life outcomes during the COVID-19 pandemic
  Figure 22: Heatmap showing results of working life inequality indicators, 2018–2019, EU27 and the UK
  Figure 23: Risk ratios of gender inequality in various dimensions of working life (2002–2020), EU27
  Figure 24: Risk ratios of unemployment rates among various social groups (2002–2020), EU27
  Figure 25: Risk ratios of employment rates among various social groups (2002–2020), EU27
  Figure 26: Odds ratio of women being in employment versus men (2019) against the share of children under three years of age in formal childcare (2019, %), EU27
  Figure 27: Average number of weekly hours worked in 2020 by country and contract type, selected EU Member States
  Figure 28: Proportion of women who held second or third jobs by household type, 2020 (%)
  Figure 29: Macro-, meso- and micro-level factors in inequality in education and learning during the COVID-19 pandemic
  Figure 30: Heatmap showing results of education inequality indicators, 2018–2019, EU27 and the UK
  Figure 31: Difference in tertiary education attainment as a whole in 55- to 74-year-olds and those with parents with a lower than tertiary education (2021)
  Figure 32: Trends regarding inequality in education between women and men (2002–2020), EU27
  Figure 33: Risk and odds ratios of NEET rates between various social groups (2004–2020), EU27
  Figure 34: Government spending on education (2013, % of GDP) against P90/P10 PISA scores in mathematics (2018), EU27 and the UK
  Figure 35: Parents’ satisfaction with the quality of online schooling for their children, EU27 (%)
  Figure 36: Parents’ satisfaction with the quality of their children’s online schooling depending on whether they worked from home or not during the pandemic, EU27 (%)

 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar