Anticipating and managing the impact of change

Kaugtöö ja hübriidtöö tulevik

Report
Avaldatud
28 Aprill 2023
pdf
Formats and languages
Executive summary
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Pandeemiajärgses töömaailmas on osa töötajaid naasnud töökohale täistööajaga, kuid paljud valivad hübriidtöö, töötades sageli mitu korda nädalas ja eri kellaaegadel kodus või mujal. Et aidata poliitikakujundajatel tagada kaugtöö ja hübriidtöö õiged tingimused, on Eurofound töötanud välja mitu kaugtöö ja hübriidtöö tulevikustsenaariumi, tuues esile eri mõjud töökvaliteedile ja organisatsioonilistele tavadele.
Read more
 • Pandeemiajärgses töömaailmas on osa töötajaid naasnud töökohale täistööajaga, kuid paljud valivad hübriidtöö, töötades sageli mitu korda nädalas ja eri kellaaegadel kodus või mujal. Et aidata poliitikakujundajatel tagada kaugtöö ja hübriidtöö õiged tingimused, on Eurofound töötanud välja mitu kaugtöö ja hübriidtöö tulevikustsenaariumi, tuues esile eri mõjud töökvaliteedile ja organisatsioonilistele tavadele.
 • Kuigi kaugtöö ja hübriidtöö on alles arenemas, näitavad uued uuringud, et kaugtöö ja hübriidtöö õiglane arendamine annab paremaid tulemusi töökvaliteedi ja korralduslike tavade osas. Seepärast on äärmiselt oluline, et sotsiaalpartnerid ja poliitikakujundajad kaalutleksid selliseid küsimusi nagu õigluse tagamine töökohal, organisatsiooniliste tavade läbivaatamine ja autonoomia võimaldamine, juhtide oskuste arendamine, regulatiivse korra ühtlustamine, töökvaliteedi tagamine kaugtöö või hübriidtöö olukorras ning töötajate kaasarääkimise tagamine kaugtöö ja hübriidtöö positiivse tuleviku kavandamisel.
 • Hoolika kavandamiseta võib töökorralduse muutmine häirida töökoha dünaamikat ja süvendada soolist tasakaalustamatust. See rõhutab, kui oluline on toetada organisatsioone kaugtöö ja hübriidtöö korra rakendamisel mitmesugustes valdkondades, näiteks vaadates läbi tervise- ja ohutusriskide hindamise tavad seoses psühhosotsiaalsete riskidega, luues usalduskultuuri organisatsioonides ja pöörates tähelepanu tipptehnoloogiatele, mis võivad tulevikus mõjutada ülesannete kaughaldamist.
 • Tagamaks, et vahetud juhid oleksid valmis hübriidtöö haldamiseks, peavad organisatsioonid investeerima koolitusse. Tõhusad koolitusstrateegiad nõuavad suuniseid sellistel teemadel nagu suhtlus, õiglus ja kaasamine, samuti soovitusi, näiteks kuidas edendada hübriidkeskkonnas tegevuse tõhusust ja töötajate kaasamist.
 • Riikliku tasandi poliitikakujundajate prioriteet on kaalutleda kaugtöö ja hübriidtöö miinimumstandardite kehtestamise kõige asjakohasemaid viise, näiteks sellistes valdkondades nagu õigus mitte olla kättesaadav, seadmekulud, suhtlus, energiakulud, tervis ja ohutus, vaimne tervis ning kaugtöötajate ja ainult tööandja ruumides töötavate töötajate võrdne kohtlemine. Sotsiaalpartneritel on nende standardite kujundamisel väga oluline roll. ELi tasandil on oluline ka järelevalve ning piiriülese kaugtöö ja hübriidtöö küsimus, sealhulgas mõju maksudele ja sotsiaalkindlustusele.
Read less

Kokkuvõte

Aruandes vaadeldakse usutavaid ja kujuteldavaid stsenaariume, uurides, kuidas võiksid ELis areneda kaugtöö ja hübriidtöö 2035. aastaks ning mis on nende mõju töömaailmale. Kui valmis on juhid ja töötajad, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud ning poliitikakujundajad nende töökorraldusviisiRead more

Aruandes vaadeldakse usutavaid ja kujuteldavaid stsenaariume, uurides, kuidas võiksid ELis areneda kaugtöö ja hübriidtöö 2035. aastaks ning mis on nende mõju töömaailmale. Kui valmis on juhid ja töötajad, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud ning poliitikakujundajad nende töökorraldusviiside suuremaks levikuks? Kuidas nad saavad tagada, et tulevane kaugtöö- ja hübriidtöökorraldus oleks kasulik nii töötajatele kui ka organisatsioonidele? Prognoosimise metoodikat kasutades tuvastatakse aruandes pimealad, tuuakse esile tekkivad probleemid ja aidatakse poliitikakujundajatel käsitleda selle töövormiga seotud põhiküsimusi.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  60
  Viitenumber: 
  EF22028
  ISBN: 
  978-92-897-2319-0
  Katalooginumber: 
  TJ-05-23-087-EN-N
  DOI: 
  10.2806/234429
  Catalogue info

  Kaugtöö ja hübriidtöö tulevik

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2023), The future of telework and hybrid work, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF22028EN1
  Catalogue info

  The future of telework and hybrid work

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Overview of scenarios (key characteristics)
  • Table 2: Potential implications for job quality
  • Table 3: Potential implications for organisational practices
  • Table 4: Definitions of the key factors driving the future of telework and hybrid work to 2035
  • Table 5: List of selected references used in identifying drivers of telework and hybrid work
  • Table 6: Selected and ranked key factors driving the future of telework and hybrid work
  • Table 7: Projections for each key factor driving the future of telework and hybrid work

  List of figures

  • Figure 1: Proportions of employees engaged in telework, EU27 and the UK, 2015 (%)
  • Figure 2: Location of work across three rounds of the Living, working and COVID-19 e-survey (%)
  • Figure 3: Shares of employees working from home by country, EU27, 2019–2021 (%)
  • Figure 4: Developing new hybrid models of work organisation
  • Figure 5: Degrees of constraint on place and time of work
  • Figure 6: Stages of the key-factor-based methodology for developing scenarios
  • Figure 7: Selected drivers of telework and hybrid work by uncertainty and impact
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar