Neljas Euroopa töötingimuste uuring: Kokkuvõte

Résumé
Avaldatud
19 Märts 2008
Authors: 
Eurofound

Kokkuvõte

Töö on enamiku eurooplaste elus tähtsal kohal. Euroopa Liidu poliitika tasandil tõdetakse, et tööelu kvaliteedi tõstmiseks, tööviljakuse suurendamiseks ja tööhõive parandamiseks ehk niinimetatud Lissaboni eesmärkide saavutamiseks on oluline mõista erinevate ELi riikide töötingimusi. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi iga viie aasta järel korraldatav Euroopa töötingimuste uuring on alates 1990. aastast pakkunud väärtuslikku teavet tööelu kvaliteedi küsimuste kohta. Neljas uuring esitab töötajate vaateid paljude teemade, sh töökorralduse, tööaja, võrdsete võimaluste, koolituse, tervise ja heaolu ning tööga rahulolu kohta.Välja antud: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Neljas Euroopa töötingimuste uuring: Kokkuvõte

  Authors: 
  Eurofound

  Töö on enamiku eurooplaste elus tähtsal kohal. Euroopa Liidu poliitika tasandil tõdetakse, et tööelu kvaliteedi tõstmiseks, tööviljakuse suurendamiseks ja tööhõive parandamiseks ehk niinimetatud Lissaboni eesmärkide saavutamiseks on oluline mõista erinevate ELi riikide töötingimusi. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi iga viie aasta järel korraldatav Euroopa töötingimuste uuring on alates 1990. aastast pakkunud väärtuslikku teavet tööelu kvaliteedi küsimuste kohta. Neljas uuring esitab töötajate vaateid paljude teemade, sh töökorralduse, tööaja, võrdsete võimaluste, koolituse, tervise ja heaolu ning tööga rahulolu kohta.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar