Aja jooksul toimunud muutused: Euroopa töötingimuste viienda uuringu esimesed tulemused - Kokkuvõte

Töötingimuste muutuste (või samaks jäämise) uurimine võib heita valgust sellele, mis edusamme on tehtud nende poliitikaeesmärkide saavutamisel. Samuti saab uurimine näidata, kuidas muudatuste mõjurid – globaliseerumine, tehnika areng, paindlikumad töökorralduse vormid, Euroopa rahvastiku vananemine ning kahe töötava liikmega leibkondade arvu suurenemine – on mõjutanud inimeste töötamist ja tööhõivet. Eurofoundi Euroopa viienda töötingimuste uuringu esimesed tulemused annavad esialgse ülevaate mõnedest peamistest muutustest, mis on töötingimustes aja jooksul toimunud.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 217.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar