Esimesed tähelepanekud: kuues Euroopa töötingimuste uuring

Résumé
Avaldatud
23 November 2015
Formats and languages
  • PDF
Authors: 
Eurofound

Kokkuvõte

Kuues Euroopa töötingimuste uuring annab mitmekülgse ülevaate Euroopa töökeskkonnast läbi aja riikide, elukutsete, soo ja vanuserühmade kaupa. Tähelepanekud rõhutavad keerukat olukorda, milles Euroopa poliitikakujundajad peavad tegutsema õiglase ja konkurentsivõimelise Euroopa loomisel. Uuringu tulemused juhivad tähelepanu mitmekesistele ja ulatuslikele meetmetele, mida poliitikakujundajad saavad välja töötada praeguste probleemide lahendamiseks.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar