Esimesed tähelepanekud: kuues Euroopa töötingimuste uuring

PDF version Printer-friendly version

Kuues Euroopa töötingimuste uuring annab mitmekülgse ülevaate Euroopa töökeskkonnast läbi aja riikide, elukutsete, soo ja vanuserühmade kaupa. Tähelepanekud rõhutavad keerukat olukorda, milles Euroopa poliitikakujundajad peavad tegutsema õiglase ja konkurentsivõimelise Euroopa loomisel. Uuringu tulemused juhivad tähelepanu mitmekesistele ja ulatuslikele meetmetele, mida poliitikakujundajad saavad välja töötada praeguste probleemide lahendamiseks.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely