Euroopa töötingimuste uuring 2020

Euroopa töötingimuste uuringu 2020 välitööd katkestati COVID-19 tõttu

3. veebruaril 2020 alustas Eurofound oma teedrajava Euroopa töötingimuste uuringu uusima väljaande välitöid. COVID-19 pandeemia tõttu pidi amet siiski juba seitsme nädala pärast katkestama esmased välitööd, vahetu küsitlemise. Eurofound avaldab peagi osa lisadokumente, näiteks metoodikaaruanded ja uuringuküsimustiku.

Eurofound korraldab 2021. aasta märtsist juulini Euroopa töötingimuste uuringu uued välitööd, kasutades esimest korda arvutipõhist telefonivestlust (CATI).

Euroopa töötingimuste uuringu lisateavet annab Sophia MacGoris (tel +353 1 204 3100, e-post smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar