Euroopa töötingimuste 2021. aasta uuring

2021. aastal viis Eurofound läbi Euroopa töötingimuste uuringu (EWCS) uue küsitlusvooru. Esmakordselt võeti vastajatega ühendust arvutipõhise telefoniküsitluse (CATI) kaudu.

Uuringu tutvustus

Uuringut on laiendatud ja see hõlmab nüüd enam kui 70 000 töötajat 36 Euroopa riigist. Nende hulgas on ELi liikmesriigid, Ühendkuningriik, Norra, Šveits, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia. Uuringu läbiviimine arvutipõhise telefoniküsitluse (CATI) teel on kooskõlas teiste sarnaste COVID-19 pandeemia aegsete uuringutega.

Euroopa töötingimuste uuringu 2021. aasta eriuuring võimaldab Eurofoundil esitada võrreldavat ja esinduslikku teavet töökvaliteedi kohta ajal, mil tööelu on märkimisväärselt muutunud ja töötavate inimeste arv, kes saavad taastumisele kaasa aidata, on olulise tähtsusega. Intervjuude läbiviimise viisi muutumise tõttu ei ole võrdlused varasemate uuringutega võimalikud ja ajaliste suundumuste analüüsi võimalused on piiratud.

Metoodika

Eurofoundi uuringupartnerid Ipsos ja Ipsose riiklikud partnerid viisid igas riigis telefoniküsitlused läbi riigikeeltes: uuringu versioonid olid 54 eri keeles, sh kohandatud versioonid riigikeelte variatsioonidega arvestamiseks. Uuring vastab sektori eetikanormidele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele . Vastajad valiti, helistades otse juhuslikult valitud mobiiltelefoninumbritele. Iga riigi valimi suurus on 1000–4200 intervjuud. Need tagavad Euroopa kohta kvaliteetsed hinnangud, millest on kasu teemamoodulite analüüsimisel ja põhjalike teiseste analüüside väljatöötamisel; samas võimaldab suur valim koostada riigi tasandil töökvaliteedi aruandeid ja analüüse.

Küsimustik (kõigis keeltes) on kättesaadav ning esimesed tulemused (inglise keeles) ja mikroandmed avaldatakse 2022. aasta detsembris. Andmete kättesaadavuse ja neile juurdepääsu teave avaldatakse siis, kui andmete avaldamise kuupäev on lähemal.

Taustteave

COVID-19 pandeemia tõttu pidi Eurofound peatama Euroopa töötingimuste 2020. aasta uuringu personaalsed intervjuud vaid seitse nädalat pärast uuringu algust. Sobival ajal avaldatakse mõned lisadokumendid, nt metoodikaaruanded ja uuringuküsimustik.

Lisateave

Euroopa töötingimuste uuringu lisateavet annab Sophia MacGoris (tel: +353 1 204 3100, e-post: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar