Euroopa ettevõtete uuring – andmete visualiseerimine

Eurofoundi ja Cedefopi ühiselt läbiviidav Euroopa ettevõtete uuring (ECS) annab ülevaate töötavadest seoses töökorralduse, personalihalduse, oskuste kasutamise ja oskuste strateegiatega ning töötajate otsesest ja kaudsest osalemisest Euroopa ettevõtetes.

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.