Euroopa ettevõtete uuring 2009 (ECS) – personalihalduse tavad

Personalihalduse tavad

  • Tähtajalise töölepinguga töötajad on muutunud tavapäraseks rohkem kui pooltes (54%) kõikidest ettevõtetest, mida käsitles Euroopa ettevõtete uuring 2009.
  • Veidi enam kui viiendik ettevõtteid võttis 12 kuu jooksul enne uuringuküsitlust tööle ajutisi töötajaid.
  • Euroopa Liidus tunnistab pisut rohkem kui neli viiendikku ettevõtteid, et meeskonnatöö on töökorralduse oluline omadus.
  • Kolmveerand ettevõtteid kontrollib süsteemselt vajadust täiendkoolituse järele. See ei tähenda aga, et täiendkoolitus ka toimub.

NB! Video on ainult inglise keeles.