Euroopa ettevõtete uuring (ECS) 2009 – finantstulemused

Euroopa ettevõtete uuringu 2009 (ECS) jaoks telefoni teel läbi viidud kohapealne uurimistöö valmis 2009. aastal. Ligikaudu 30 000 uuringus osalenud Euroopa ettevõtte antud andmed aitavad oluliselt kaasa Euroopa Liidu poliitika kujundamise täiustamisele tulevikus.

Eurofound ja selle peamised sidusrühmad otsustasid, et oleks kasulik saada teatud ülevaade uuringus osalenud ettevõtete finantstulemustest. Finantstulemused võivad olla oluline taustamuutuja, mis aitab hinnata tegevusviise ja tavasid, mida ettevõtted kasutavad sellistes valdkondades nagu paindlikkus, personalihaldus ja sotsiaalne dialoog.

Ülevaade koostati kahel viisil.

  • Esiteks käsitlesid paljud ECSi põhiküsimustiku küsimused ettevõtete subjektiivset hinnangut finantstulemustele ja tööviljakusele, mis põhines küsitletud juhtivtöötajate arvamusel.
  • Teise mooduli (finantstulemused) eesmärk oli nimetatud subjektiivseid kriteeriume kontrollida ja laiendada kogutud andmete analüütilist potentsiaali. Uuringu käigus koguti lisateavet eraettevõtete tulemuste kohta viies riigis – Hispaanias, Poolas, Saksamaal, Soomes ja Ühendkuningriigis –, mis esindavad mitmesuguseid heaolusüsteeme.

Järeltegevus

Nagu teatati algse telefoniküsitluse lõpus, esitas TNS Infratest Socialforschung GmbH sihtriikide eraettevõtetele hiljem mõne lisaküsimuse. Selleks kasutati lühiküsimustikku, mis oli koostatud eesmärgil rikastada telefoniküsitluse vastuseid ning muuta andmekogu teadusliku analüüsi seisukohast väärtuslikumaks. Mõni küsimus oli finantstulemuste kohta; nendele täpselt vastamiseks võis olla vaja uurida ettevõtte raamatupidamisandmeid.

Finantstulemuste mooduli tulemused avaldatakse ...