Euroopa ettevõtete uuring 2009 (ECS) – muutuvpalk

Muutuvpalk ja finantsosalus

  • Kolmandik 10 või enama töötajaga ettevõtetest üle Euroopa Liidu kasutab tulemustasu elemente. Selline korraldus on veidi rohkem kui pooltes (53%) ettevõtetes. Üle poole töötajate esindajatest (54%) on üldjoontes selliste skeemide poolt, kuid see erineb riigiti suurel määral.
  • ECSi andmete põhjal kasutab 14% kõikidest 10 või enama töötajaga Euroopa Liidu eraettevõtetest mingil kujul kasumijaotuses osalemise süsteemi. Selle esinemine on kõige suurem Prantsusmaal, kus üle kolmandiku (35%) kõikidest eraettevõtetest toimib kasumijaotuses osalemise süsteemi alusel.

NB! Video on ainult inglise keeles.