Euroopa ettevõtete uuring 2009 (ECS)

Paindlik tööaeg

  • Üle poole (56%) Euroopa ettevõtetest kasutab paindliku tööaja mingit vormi.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku küsitletud ettevõtetest võimaldab oma töötajatel teha tööd osalise tööajaga.
  • 12 kuu jooksul enne uuringut reguleeris suurt töökoormust töötajate ületunnitööga pisut üle kahe kolmandiku (68%) ettevõtetest. Ületunnitöö jaotub eri majandussektorites üsna ühtlaselt.
  • Töötamine väljaspool ametlikku tööaega püsib stabiilsel tasemel ning seda kasutab märkimisväärselt vähem ettevõtteid kui paindliku tööaja muid vorme. Ligikaudu 44% Euroopa Liidu ettevõtetes on töötajaid, kes peavad korrapäraselt töötama väljaspool ametlikku tööaega, enamasti laupäeviti (40%).

NB! Video on ainult inglise keeles.