Euroopa elukvaliteedi uuring 2007

Eurofoundi Euroopa teine elukvaliteedi uuring (EQLS), mis toimus 2007. aastal, annab ulatusliku ülevaate 27 liikmesriigi, Norra ja kandidaatriikide Türgi, Makedoonia ja Horvaatia sotsiaalsest olukorrast.

Paljud 2003. aastal esimese EQLSi ajal esitatud küsimused esitati uuesti, näiteks sellistel teemadel nagu tööhõive, sissetulek, haridus, eluase, perekond, tervis, töö- ja eraelu tasakaal, eluga rahulolu ja ühiskonna tajutav kvaliteet. Mõlema uuringu andmete järgi saab hinnata, kuidas inimeste elu on aastate jooksul muutunud.

EQLSist ja muudest lisaallikatest pärit andmed on ka Eurofoundi elukvaliteedi statistikanäitajate elektroonilise andmebaasi (EurLIFE) alus.