Euroopa elukvaliteedi uuring 2012: metoodika

Euroopa elukvaliteedi kohta võrreldavate ja usaldusväärsete andmete esitamiseks on Eurofound välja töötanud ühtse metoodika ja kvaliteedi tagamise süsteemi. Metoodikat on aastate jooksul täiustatud, uuritavate probleemide ring on laienenud ja uute liikmesriikidega on suurenenud geograafiline ulatus.

Välitöö periood: september 2011 – veebruar 2012 (ELi liikmesriigid); mai – august 2012 (ELi välised riigid).

Töövõtja: GfK Significant (Belgia).

Uuritavad riigid: Euroopa Liidu 27 liikmesriiki ja 7 liiduvälist riiki (Horvaatia, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kosovo, Montenegro, Serbia, Türgi)

Sihtpopulatsioon: sihtpopulatsioon on ülalmainitud riikide kõik vähemalt 18-aastased elanikud.

Valim: põhivalim on mitmeastmeline stratifitseeritud juhuvalim. Iga riik jagati piirkonna ja linnastumise põhjal osadeks ja neis moodustati juhumeetodil mitu algvalimiüksust. Seejärel tehti igas algvalimiüksuses leibkondadest juhuvalim. Igast leibkonnast valiti küsitluseks inimene, kelle sünnikuupäev oli lähim.

Valimi suurus: väiksemates riikides oli sihtvalim 1000 ja suuremates 3000 leibkonda. Välitöö lõppedes oli küsitlusi kokku 43 636

Uuringu liik: küsimustikul põhinev vahetu küsitlus vastaja kodus riigikeel(t)es.

Küsitluse liik: vahetu küsitlus kodus keskmise kestusega 38 minutit Euroopa Liidu liikmesriikides ja 39 minutit ELi välistes riikides.

Euroopa elukvaliteedi uuringu tehniline aruanne (inglise keeles, .pdf, 1 MB).