EQLS 2016 - Küsimustik

Kvaliteetne küsimustik on eduka uuringu tähtis osa. Seepärast investeerib Eurofound väga palju vahendeid oma küsimustike väljatöötamisse ja tõlkimisse.

Sisu

Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringus on kokku 104 küsimust ja 262 kirjet. Eelmise uuringu küsimustik vaadati läbi koostöös nii poliitiliste sidusrühmade kui ka uuringuekspertidega. Euroopa 2011. aasta elukvaliteedi uuringu küsimustikust umbes 66% jäeti suundumusi käsitlevateks küsimusteks ja Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringuküsimustikust 51% on võrreldav eelmiste uuringutega.

Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringu küsimustikus pöörati suurt tähelepanu avalikele teenustele – tervishoid, pikaajaline hooldus, lapsehoid ja koolid – ning mõõdeti kvaliteedi eri tahke, näiteks õiglane juurdepääs, rajatised, personal ja kodanikele kättesaadav teave. Küsimustik vaadati üle, et parandada subjektiivset heaolu puudutavate kirjete asukohta, mistõttu need küsimused esitati küsitluse alguses, enne kui mõtted muudel teemadel võiksid vastuseid mõjutada.

Interaktiivne andmekogum annab teavet valitud uuringuküsimuste kohta.

Tõlkimine

Euroopa 2016. aasta elukvaliteedi uuringu alusküsimustik on ingliskeelne, avaldatud on ka teisi keeleversioone.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar