EWCS 2010 – kaalumine

Nagu Euroopa töötingimuste uuringu varasematel korraldamiskordadel, tuleb selleks, et ka viienda uuringu andmed oleksid Euroopa töötajate iseloomustamiseks esinduslikud, kasutada kolme tüüpi kaale.

  1. Valikutõenäosuse kaalud
    Valimi koostamise mudeli tõttu satuvad väiksema arvu töötajatega leibkonnad valimisse suurema tõenäosusega kui need, kus on töötajaid rohkem. Kui leibkonnas töötab näiteks üks inimene, on tema tõenäosus sattuda valimisse 100%; kui kaks inimest, on kummagil tõenäosus 50%. Valikutõenäosuse kaalu (valikukaalu) eesmärk on see probleem lahendada.
  2. Järelkihitamise kaalud
    Uuringus osalemiseks valmisoleku ja võimaluste erinevuste tõttu on teatud rühmad uuringuvalimis üle- ja teised alaesindatud. Et tulemused kajastaksid töötajate üldkogumit igas riigis täpselt, on vaja kasutada järelkihitamise kaalumist. Kaalude arvutamiseks võrreldakse töötingimuste uuringut Eurostati tööjõu-uuringuga, võttes arvesse vastajate sugu, vanust, piirkonda, ametit ja valdkonda. 
  3. Riigiülesed kaalud
    Riikidevahelised erinevused tööjõu suuruses ei kajastu (täielikult) iga riigi valimi suuruses. Et suuremate riikide tulemusi võetaks Euroopa Liidu tasandil arvesse suurema kaaluga, on Euroopa tasandi analüüsimiseks vaja riigiüleseid kaale.

Lisateave on kaalumisaruandes [.pdf, 3,7 MB, ainult inglise keeles].