EWCS 2010 – tervis ja heaolu: riskiteave

Töötervishoiu ja tööohutuse riske teab praegu rohkem töötajaid kui kunagi varem

Nende töötajate osakaal, kes väidavad end hästi teadvat oma töökohustuste täitmisega seotud töötervishoiu- ja tööohutusriske, on suurenenud – 2010. aastal oli neid 90%. Euroopas teab riskidest kõige vähem töötajaid Türgis (67%), Prantsusmaal (81%) ja Maltal (85%), kõige rohkem Iirimaal (97%), Ungaris (95%) ja Lätis (96%). Küsitlus osutas, et naised teadsid riske veidi paremini kui mehed.

Eurofoundi teadusjuhi Greet Vermeyleni sõnul esineb siiski eri liiki ametite esindajate vahel lahknevusi, sest lihttöötajad teavad töötervishoiu ja tööohutuse riske sageli halvemini kui oskustöötajad.

Kui hästi olete informeeritud oma töökohustuste täitmisega seotud töötervishoiu ja -ohutusega seotud riskidest? (q30)


Eurofoundi uus uuringutulemuste kaardistamise vahend annab täieliku juurdepääsu kõikidele Euroopa töötingimuste viienda uuringu andmetele, mis on esitatud graafilises vormis ja kujutavad töötingimuste muutusi aastatel 1991–2010.