Innovatsioon ja töökohtade loomine ettevõtetes

13 December 2019

Töökohtade loomine ja säilitamine Euroopa ettevõtetes sisaldab mitmesuguseid väliseid tegureid, samuti ettevõttesisest kasvu ja innovatsiooni konkurentsivõime tõstmiseks. Innovatsioon – toodete, protsesside ja tegevuse muude aspektide muutmine – võib aidata ettevõtetel kohaneda muutunud asjaoludega, anda lisandväärtust ja saada konkurentsivõimelisemaks, suurendades töökohtade loomise potentsiaali. Inimressursid ja töökorraldustavad loovad ka innovatsiooni toetava töökeskkonna, milles edendatakse oskusi, koostööd, kvaliteeti, innovatiivset käitumist, töötajate kaasamist probleemide lahendamisse ja tutvumist asutuseväliste ideedega.

Poliitikakujundajad vajavad teavet, milline ettevõtte innovatsioon on tootlikkuse ja tulemuslikkuse seisukohast mõjus; milline innovatsioonitoetus on tõhus; kuidas kõige paremini soodustada töökohtade loomist ning mis motiveerib ja mis takistab töökohtade loomist teatud liiki organisatsioonides.

Seistes silmitsi majanduse aeglase taastumisega pärast Euroopa majanduse kõige rängemat ümberstruktureerimist aastakümnete jooksul, on Euroopa Komisjoni üks peamisi poliitilisi ülesandeid saavutada töövõimalusterohke majanduskasv. Investeeringute stimuleerimine töökohtade loomiseks on esmatähtis ja seda toetavad strateegia „Euroopa 2020“ uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ja Euroopa poolaasta protsess. 2014. aasta novembris vastu võetud Euroopa investeerimiskava keskendub rahaliste vahendite kaasamisele, reaalmajandusse investeerimise toetamisele ja investeerimissõbraliku keskkonna loomisele.

Eurofoundi töö

Eurofoundi uurimistegevus selle valdkonnas annab väärtuslikke teadmisi järgmistel põhiteemadel:

Põhipanus

Eurofound on suuresti oma varasemale tööle ja 2013. aastal korraldatud kolmanda Euroopa ettevõtete uuringu (ECS) andmetele tuginedes uurinud ettevõttesiseseid tegureid ja tavasid ning ettevõtteväliseid tegureid, mis soodustavad innovatiivset tegevust, suurendavad konkurentsivõimet ning edendavad töökohtade loomist ja säilitamist.

Uuring pakub põhjalikku teavet töökohtade innovatsioonitavade kohta seoses töökorralduse, personalihalduse, otsese osalemise ja sotsiaaldialoogiga. Põhjalikumates uuringutes analüüsiti:

  • mis motiividel võeti ette töökohtade innovatsioon, mis võimaldab töötajatel osaleda korralduslike muudatuste tegemises ning parandada oma tööelu kvaliteeti ja organisatsiooni tulemuslikkust;
  • mis tavasid ELi ettevõtted rakendavad töötajate otseseks ja kaudseks kaasamiseks otsustamisprotsessi, ning millised neist on kasulikud nii ettevõttele kui ka töötajatele. 

Ongoing work

Highlights (11)

Kõik (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)