Tööturu muutused

30 November 2020

Töökeskkonda kujundavad pidevalt ümber struktuurimuutused, mis on suuresti tingitud tehnoloogia arengust ja globaliseeruRead more

Töökeskkonda kujundavad pidevalt ümber struktuurimuutused, mis on suuresti tingitud tehnoloogia arengust ja globaliseerumisest. Ent tööturunäitajatele ja Euroopa kodanike tööelu mitmesugustele muudele aspektidele avaldavad väga suurt mõju ka muud tegurid, nagu demograafilised muutused ja uued ärimudelid.

Pärast Euroopa tööhõivestrateegia vastuvõtmist 1997. aastal asusid liikmesriigid kehtestama tööhõivepoliitika ühiseid eesmärke ja sihte. Selle põhieesmärk on suurema arvu ja paremate töökohtade loomine kogu ELis. Tööhõivepoliitika on nüüd majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ osa ja seda rakendatakse nn Euroopa poolaasta kaudu: see on iga-aastane protsess, mille kestel kooskõlastatakse ELi liikmesriikide ja institutsioonide poliitikat.

Read less

Viimased uuendused

Managing skills requires skilled managers

According to the dictionary, an organisation is an organised group of people with a particular purpose. To achieve this...

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

Euroopa restruktureerimise jälgimise keskuse 2020. aasta aruanne: piiriülene restruktureerimine

Aruanne keskendub kahele teemale. Esiteks käsitleb see hiljutist restruktureerimist ELis alates 2019. aasta jaanuarist...
Top

Eurofound pakub teavet tööturu struktuurimuutustega kohanemise eri aspektide kohta ning kuidas ühtlasi nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil kõige paremini edendada paremaid elamis- ja töötingimusRead more

Eurofound pakub teavet tööturu struktuurimuutustega kohanemise eri aspektide kohta ning kuidas ühtlasi nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil kõige paremini edendada paremaid elamis- ja töötingimusi. Valdkonna tegevustes on kesksel kohal muutuvad tööturud, organisatsiooniline ümberstruktureerimine ja töökohtade loomine, samuti uute tööhõivevormide uuringud. Erilist tähelepanu pööratakse eri rühmadele, nagu noortele ja naistele avalduvale mõjule.

Põhipanus

Viimasel ajal on selles valdkonnas keskendutud soolisele tööhõivelõhele ja naiste tööturul osalemise suurendamisele. Eurofound on uurinud ka traditsioonilistest töövormidest erinevaid uusi tööhõivevorme.

Ülevaates töötajate mittepalgaliste tööjõukulude vähendamise mõjust tööhõivele vaadeldakse ELi liikmesriikides alates 2008. aastast tööjõunõudluse stimuleerimiseks ellu viidud poliitilisi reforme

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskus on alates 2002. aastast jälginud Euroopas toimunud ulatuslike ümberstruktureerimiste mõju tööhõivele.

Euroopa töökohtade jälgimise keskus on mitme aasta jooksul esimesena kohaldanud töökohapõhist käsitlusviisi, et paremini mõista Euroopa muutuvat tööhõive struktuuri.

Euroopa ümberstruktureerimise jälgimise keskuse ressursid

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Tööturu muutused

Liitu meie uudiskirjaga!
  • Publications (1634)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Tööturu muutused

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.