Uued tööhõivevormid

21 November 2020

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on toonud kaasa kogu Euroopas uute tööhõivevormide tekkimise. Paljud neist on traditsioonilisest tööst väga erinevad ning muudavad tööandja ja töötaja vahelist tavapärast kahepoolset suhet.Read more

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on toonud kaasa kogu Euroopas uute tööhõivevormide tekkimise. Paljud neist on traditsioonilisest tööst väga erinevad ning muudavad tööandja ja töötaja vahelist tavapärast kahepoolset suhet. Neid iseloomustavad ka ebatavaline töökorraldus ja töökohad.

Read less

Viimased uuendused

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

EU context

Top

ELi poliitikakujundajatele pakub huvi, kuidas aitaksid uued tööhõivevormid luua paindlikumat ja kaasavamat tööturgu. Arutletakse ka seda, kuidas seadustada mitteametlikku töötamist ning tagada piisav sotsiaalkaitse ja vastuvõetavad töötingimuRead more

ELi poliitikakujundajatele pakub huvi, kuidas aitaksid uued tööhõivevormid luua paindlikumat ja kaasavamat tööturgu. Arutletakse ka seda, kuidas seadustada mitteametlikku töötamist ning tagada piisav sotsiaalkaitse ja vastuvõetavad töötingimused. Võtmetähtsusega küsimus on, kuidas vältida olukorda, kus uued tööhõivevormid on töötajatele vähem soodsad kui tavapärased tööhõiveliigid.

Euroopa Komisjon tõstatas töötingimuste küsimuse 2011. aasta kolmepoolse sotsiaalfoorumi taustteabes Euroopa 2020. aasta juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava“ rakendamise kohta. Komisjon rõhutas oma 2012. aasta teatises „Töövõimalusterohke majanduse taastumine“, et komisjoni prioriteet on tööturgude dünaamika taastamine. Kooskõlas selle prioriteediga käivitas Eurofound projekti uute tööhõivevormide kaardistamiseks kogu Euroopa Liidus ja Norras.

Eurofoundi töö

Olemasolevate teadmiste lünkade kõrvaldamiseks hakkas Eurofound 2013. aastal uurima ELi liikmesriikides tekkivate tööhõivevormide omadusi. Uuringus vaadeldi ka mõju töötingimustele ja tööturule.

Põhipanus

Uute suundumuste uurimiseks kaardistas Eurofound need kogu Euroopas. Uued või 2000. aastast ELi liikmesriikides üha olulisemaks muutunud tööhõivevormid liigitati üheksasse suurde rühma. Uuringu osana tehtud paljudes juhtumiuuringutes näidatakse uute tööhõivevormide toimimist liikmesriikides ja nende mõju töötingimustele ja tööturule.

Eurofound analüüsib mõnesid uusi tuvastatud suundumusi üksikasjalikumalt. 2016. aasta uuringutes keskenduti eelkõige töötajate strateegilise jagamise kasulikkusele nii tööandjate kui ka töötajate jaoks.

Eurofoundi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ühises uurimuses analüüsitakse kaugtöö ja sidetehnoloogial põhineva liikuvusega töö  mõju tööelule. 

Allikad

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (47)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Publications

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work