Uued tööhõivevormid

26 Märts 2020

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on toonud kaasa kogu Euroopas uute tööhõivevormide tekkimise. Paljud neist on traditsioonilisest tööst väga erinevad ning muudavad tööandja ja töötaja vahelist tavapärast kahepoolset suhet.Read more

Sotsiaalsed, majanduslikud ja tehnoloogilised muutused Euroopas on toonud kaasa kogu Euroopas uute tööhõivevormide tekkimise. Paljud neist on traditsioonilisest tööst väga erinevad ning muudavad tööandja ja töötaja vahelist tavapärast kahepoolset suhet. Neid iseloomustavad ka ebatavaline töökorraldus ja töökohad.

Read less

Recent updates

COVID-19 could permanently change teleworking in Europe

The coronavirus (COVID-19) pandemic presents unprecedented health, social and economic challenges for Europe, and has...

Scenarios for platform work in the digital age

What direction must platform work take to provide decent work and support thriving businesses simultaneously? This...
Forthcoming

Challenges and prospects in the EU: Work and employment in the digital age

What have been the major trends and policy developments regarding digitalisation in Europe? What do we know about the...
Forthcoming
Top

ELi poliitikakujundajatele pakub huvi, kuidas aitaksid uued tööhõivevormid luua paindlikumat ja kaasavamat tööturgu. Arutletakse ka seda, kuidas seadustada mitteametlikku töötamist ning tagada piisav sotsiaalkaitse ja vastuvõetavad töötingimuRead more

ELi poliitikakujundajatele pakub huvi, kuidas aitaksid uued tööhõivevormid luua paindlikumat ja kaasavamat tööturgu. Arutletakse ka seda, kuidas seadustada mitteametlikku töötamist ning tagada piisav sotsiaalkaitse ja vastuvõetavad töötingimused. Võtmetähtsusega küsimus on, kuidas vältida olukorda, kus uued tööhõivevormid on töötajatele vähem soodsad kui tavapärased tööhõiveliigid.

Euroopa Komisjon tõstatas töötingimuste küsimuse 2011. aasta kolmepoolse sotsiaalfoorumi taustteabes Euroopa 2020. aasta juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava“ rakendamise kohta. Komisjon rõhutas oma 2012. aasta teatises „Töövõimalusterohke majanduse taastumine“, et komisjoni prioriteet on tööturgude dünaamika taastamine. Kooskõlas selle prioriteediga käivitas Eurofound projekti uute tööhõivevormide kaardistamiseks kogu Euroopa Liidus ja Norras.

Eurofoundi töö

Olemasolevate teadmiste lünkade kõrvaldamiseks hakkas Eurofound 2013. aastal uurima ELi liikmesriikides tekkivate tööhõivevormide omadusi. Uuringus vaadeldi ka mõju töötingimustele ja tööturule.

Põhipanus

Uute suundumuste uurimiseks kaardistas Eurofound need kogu Euroopas. Uued või 2000. aastast ELi liikmesriikides üha olulisemaks muutunud tööhõivevormid liigitati üheksasse suurde rühma. Uuringu osana tehtud paljudes juhtumiuuringutes näidatakse uute tööhõivevormide toimimist liikmesriikides ja nende mõju töötingimustele ja tööturule.

Eurofound analüüsib mõnesid uusi tuvastatud suundumusi üksikasjalikumalt. 2016. aasta uuringutes keskenduti eelkõige töötajate strateegilise jagamise kasulikkusele nii tööandjate kui ka töötajate jaoks.

Eurofoundi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ühises uurimuses analüüsitakse kaugtöö ja sidetehnoloogial põhineva liikuvusega töö  mõju tööelule. 

Allikad

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (43)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work