Noored

29 November 2021

Noortele kasvamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hea keskkonna tagamine on Euroopa ja Eurofoundi peamine eesmärk, siin seistakse praegu silmitsi eriti suurte probleemidega. Noored on pikka aega olnud ja on eelkõige praegu ELi tasandi poliitika keskmeRead more

Noortele kasvamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hea keskkonna tagamine on Euroopa ja Eurofoundi peamine eesmärk, siin seistakse praegu silmitsi eriti suurte probleemidega. Noored on pikka aega olnud ja on eelkõige praegu ELi tasandi poliitika keskmes. Nüüdses ELi noortestrateegias on kaks keerukat eesmärki: esiteks tagada noortele rohkem võrdseid võimalusi nii hariduses kui ka tööturul, teiseks julgustada noori olema aktiivsed kodanikud ja osalema ühiskonnas.

Read less

Viimased uuendused

COVID-19: A changed Europe

It has been almost two years since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures...

Youth of Europe in spotlight in discussions between Eurofound and H.E. Leonard Sacco, Ambassador of Malta to Ireland

Eurofound’s Executive Director Ivailo Kalfin met with H.E. Leonard Sacco, Ambassador of the Republic of Malta to...

COVID-19 mõju ELi noortele

COVID-19 pandeemia leviku aeglustamiseks kehtestatud piirangud on avaldanud eriti ränka mõju ELi noortele, kes on vaevu...
Top

Noorte tööhõivekriisi lahendamine on Euroopa poliitilises tegevuskavas prioriteetsel kohal. Komisjon avaldas 7. detsembril 2016 teatise „Investeerimine Euroopa noortesse“Read more

Noorte tööhõivekriisi lahendamine on Euroopa poliitilises tegevuskavas prioriteetsel kohal. Komisjon avaldas 7. detsembril 2016 teatise „Investeerimine Euroopa noortesse“. See on taaskordne püüdlus toetada noori noortepaketi abil. Paketis sisalduvad noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on suunatud tööhõivevõimaluste, hariduse ja koolituse ning solidaarsuse, õpiliikuvuse ja osalemise parandamisele ja suurendamisele.

Pakett on pühendatud tõenduspõhise poliitika kujundamisele ning Eurofoundi ülesandele anda teadmisi, et aidata arendada sotsiaalset ja tööga seotud poliitikat. Eurofoundi programmdokumendis 2017–2020 käsitletakse noorsoo küsimusi mitme strateegilise teema, eelkõige hästitoimivate ja kaasavate tööturgude, elukvaliteedi ja ühiskonna kvaliteedi osana, samuti seoses juurdepääsuga avalikele teenustele.

Eurofoundi tegevus

Eurofound on praeguseks töötanud palju tööhõive, elukvaliteedi ja ühtekuuluvusega seotud noorteküsimustega.

Põhipanus: Kriis ja töökohad

Kriis tabas noori eriti tugevasti. Tööpuudus ELis jõudis 2013. aasta esimeses kvartalis rekordilisele 10,9% tasemele, ulatudes alla 25-aastaste seas koguni 23,5%ni. Kreekas ja Hispaanias oli üle poole noortest tööta ning töötute protsent Portugalis (38,2%) ja Itaalias (37,8%) oli samuti väga suur.

Noorte tööpuuduse kriitiline tase püstitab põhiküsimused „kus on töökohad?“ ja „kuidas veel saaks noori aidata?“. Eurofoundi hiljutine töö pakub noortepoliitika arendamiseks suure hulga teavet järgmistes valdkondades:

  • noortele suunatud starditoetus;
  • noorte ettevõtlus Euroopas;
  • noorte ülemineku kaardistamine Euroopas;
  • noored ja töö ning poliitikasuunised selle parandamiseks;
  • noorte töötajate aitamine kriisi ajal ning sotsiaalpartnerite ja riigiasutuste toetus neile;
  • noortegarantiiga seotud kogemused Soomes ja Rootsis.

Põhipanus: NEET-noored ja tõrjutus

Noorte tööpuudus, mis on tõsine probleem, moodustab vaid osa suuremast probleemist. Nimelt on majanduslangusel ebaproportsionaalselt suur mõju alla 30-aastastele noortele ka siis, kui neil on kõrgem haridustase: 15–29-aastastest noortest ligikaudu 12,5 miljonit ei osale tööhõives, hariduses ega koolitustel (NEET-noored). Eurofound püüab mõista noorte tööturust ja haridusest kõrvalejäämise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi. Vt Eurofoundi ulatuslik tegevus NEET-noorte teemavaldkonnas.

Jättes kriisi mõjud kõrvale on mõnel noorel eriti raske tööd leida: näiteks on puuete või muu terviseprobleemiga noortel 40% tõenäosem muutuda NEET-noorteks. Aktiivse kaasamise poliitikat peetakse nende raskustega toimetulekuks kõige sobivamaks. Eurofound on analüüsinud aktiivse kaasamise poliitikat puuetega või terviseprobleemidega noorte kontekstis ELi 11 liikmesriigis.

Noorte mõõde Eurofoundi uuringutes

Noorte mõõde on asjakohane paljudes Eurofoundi uuringute valdkondades. Euroopa kolmandas elukvaliteedi uuringus (2012) leiti olulisi erinevusi vanuserühmade vahel seoses elukvaliteedi, sotsiaalse kaasatuse ja ühiskonna kvaliteediga. Neid on võimalik näha üksikasjalikult siis, kui kasutada Euroopa elukvaliteedi uuringu kaardistamise vahendi vanuserühma filtrit. Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid on kasutatud ka 2014. aasta poliitika lühikirjelduse koostamiseks Euroopa noorte sotsiaalse olukorra kohta (vt asjaomane materjal allpool).

Euroopa viiendas töötingimuste uuringus (2010) ilmnes, et noorte töötajate (alla 25-aastased) töötingimuste mõned aspektid erinevad oluliselt eakamate töötajate töötingimustest. Hiljuti näitasid Euroopa kuuenda töötingimuste uuringu (2015) andmed, et noorte ja eakate töötajate oskuste vahe on järkjärgult kahanemas. Lisateavet pakub Euroopa töötingimuste uuringu kaardistamise vahend.

Esiletõstetud materjal: Noorte sotsiaalne olukord Euroopas

1. aprill 2014 – käesolev poliitikaülevaade põhineb Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringul ja muudel uurimisprojektidel, et sõnastada mitmed poliitikameetmed. Selles vaadeldakse noorte elukvaliteeti Euroopas, keskendudes sellistele mõõtmetele nagu elukorraldus, sotsiaalne tõrjutus, suhted ja abiallikad, samuti osalemine ühiskonnas ja sotsiaalsed/kultuurilised tegevused.
„Foundation Findings“ – noorte sotsiaalne olukord Euroopas

Read less
  • Publications (150)
  • Data
  • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.