Ad hoc -tietopyynnöt

Jatkuvan taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen aikoina Eurofoundin on voitava vastata päätöksentekijöiden uusiin ja tuleviin tietotarpeisiin. Eurofound pyrkii tuottamaan enemmän tarpeen mukaan toteutettavia tutkimuksia ja palveluja pääasiallisille sidosryhmilleen, joten tärkeimpien sidosryhmien ad hoc -tietopyyntöihin vastaaminen kuuluu keskeiseen toimintaan Eurofoundin uudella ohjelmakaudella 2017–2020.

Asiakirjatyypit

Tähän työhön kuuluu yksittäisten tutkimusten toimittaminen valikoiduista aiheista erilaisissa muodoissa:

  • Asiakaskohtaiset raportit
  • Sidosryhmien tiedusteluihin vastaavat tutkimukset
  • Taustatutkimukset
  • Julkaisuihin tulevat artikkelit
  • Oma-aloitteiset raportit ja tutkimukset
  • Sidosryhmien maksamat raportit.

Asiakaskohtaiset raportit perustuvat joko Eurofoundin tietolähteiden, kuten tutkimustietokokonaisuuksien alkuperäiseen analyysiin tai Eurofoundin aiempien, tiettyä alaa koskevien tutkimusten tiivistelmiin.

Katso ad hoc -raporttien kattava luettelo.

Palvelun tavoitteet

Palvelun keskeisenä tavoitteena on varmistaa nopeus, joustavuus, korkea laatu ja tehokkuus asiakaskohtaisten tulosten toimittamisessa Eurofoundin sidosryhmien erityistarpeiden täyttämiseksi ja tarjota todisteita poliittisia toimia vaativien odottamattomien seikkojen osalta. Tiettyihin pyyntöihin vastaaminen riippuu saatavilla olevista tiedoista.

Pyyntöjä otetaan vastaan työmarkkinaosapuolilta Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden hallituksilta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltioiden kautta sekä Euroopan unionin toimielimiltä. Valikoivaa lähestymistapaa noudatetaan pyyntöjen asiaankuuluvuuden ja poliittisen merkityksen sekä saatavilla olevien resurssien perusteella.

Lisätietoja